Veli Ağbaba CHP Malatya Milletvekili

AKP "Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük" diyor. 3,5 kat işsizlik büyüdü, 3,5 kat yoksulluk arttı.

22 Haziran 2018 tarihinde Malatya 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

AK Parti Döneminde İşsizlik Ne Kadar Arttı?

Seçim günü öncesinde Malatya’da seçmenlere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti iktidarları döneminde işsizliğin ve yoksulluğun 3,5 kat arttığını iddia etti.

TÜİK verilerine göre AK Parti iktidarının ilk ayları olan 2002 sonunda Türkiye’de işsiz sayısı 2 milyon 464 bindi. İşsizlik oranı ise %10,3’dü. 2018 Mart ayı itibariyle ise işsiz sayısı 3 milyon 174 bin, işsizlik oranı ise %9,9 seviyesinde bulunuyor. Bu durumda oransal olarak azalan, sayısal olarak ise 1,2 kat artan işsizliğin 3,5 kat büyüdüğünü söyleyemeyiz.

AKP "Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük" diyor. 3,5 kat işsizlik büyüdü, 3,5 kat yoksulluk arttı. 1

Yoksulluk konusundaki bulgular ise çeşitli hesaplama yöntemlerine göre farklılık gösteriyor. TÜİK’in 2002 verileri ile bugünkü durumu kıyaslayabileceğimiz yöntem, göreli yoksulluk hesaplamasına dayanıyor. Buna göre birey, toplumdaki ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumunda yoksul kategorisinde yer alıyor. Hesaplama için hane halkı kullanılabilir medyan fert gelirinin %40, %50, %60, ya da %70’inden az gelire sahip olanlar yoksul kabul ediliyor. Medyan fert gelirin %50’si dikkate alındığında, 2002’den bu yana yoksul fert sayısındaki değişim aşağıdaki grafikteki gibi gerçekleşti.

AKP "Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük" diyor. 3,5 kat işsizlik büyüdü, 3,5 kat yoksulluk arttı. 2

2002’den 2016’ya kadar yoksul fert sayısı 10 milyon 80 bin kişiden, 11 milyon 26 bin kişiye yükselmiş. Toplum içindeki yoksulluk oranı ise aynı zaman içinde %14,7’den %14,3’e yok denecek kadar azalmıştır. Yani AK Parti iktidarları döneminde yoksul kişi sayısı iddia edildiği gibi 3,5 kat artmadıysa da anlamlı bir azalma gösterememiştir.

Sonuç olarak;

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Haziran 2018