Vedat Demiröz AK Parti Bitlis Milletvekili

Dünyada birçok ekonominin deflasyon riskiyle karşı karşıya kaldığı ve büyümenin son derece düşük olduğu 2014'te, Türkiye ekonomisi 3,3 büyüme kaydetmiştir.

18 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme

Büyümemiz Ne Kadar Büyük?

IMF: Dünya ekonomisi için büyüme beklentisi yüzde 3,3

AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, dünyada birçok ekonominin deflasyon riskiyle karşı karşıya kaldığı ve büyümenin son derece düşük olduğu 2014 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyüme kaydettiğini iddia etti.

Öncelikle, TÜİK’in 2014 yılı için gayri safi yurtiçi hasıla sonuçlarını henüz (24 Mart 2015) açıklamadığını belirtmeliyiz. 2014’ün ilk 9 ayı için sabit fiyatlarda gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi yüzde 2,8 oranında. Dünya Bankası, IMF ve OECD, Türkiye için yüzde 3 civarında bir büyüme tahmin ediyor.  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da 2014 yılı için büyüme tahmini revize ederek 3,3 olarak açıklamıştı.

Dünyada birçok ekonominin deflasyon riskiyle karşı karşıya kaldığı ve büyümenin son derece düşük olduğu 2014'te, Türkiye ekonomisi 3,3 büyüme kaydetmiştir. 1

Tahminler dikkate alındığında ve Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 seviyelerinde büyüdüğü kabul edildiğinde ise, dünya ülkeleri arasında Türkiye’nin performansı ortalama olarak göze çarpıyor. IMF uzmanları 2014 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,3 oranında büyüyeceğini tahmin ediyorlar. Bu oran gelişmiş ülkeler için yüzde 1,8, Euro bölgesi için yüzde 0,8 iken gelişmekte olan ülkeler için yüzde 4,7 oranında tahmin ediliyor.

Türkiye’nin beklenen büyüme performansı benzer ekonomiler için yapılan tahminler arasında da ortalamada yer alıyor. Endonezya, Çin ve Hindistan’ın büyüme beklentileri yüzde 5’in üzerindeyken Brezilya ve Rusya ekonomilerinin düşük büyümeler kaydetmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, ABD ve Çin gibi gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde düşük enflasyon oranları ve fiyatlardaki düşüşler nedeniyle ekonomistler ciddi bir deflasyon döngüsünün başlayabileceği uyarısında bulunuyorlar. Merkez Bankaları deflasyon tehlikesine karşılık faiz indirimi ve diğer genişlemeci önlemler alıyor; fakat küresel finansal kriz nedeniyle hali hazırda faizler en düşük seviyelerine gelmiş durumunda. Bu nedenle deflasyon bazı ülkelerin ekonomisi için bir tehdit olarak duruyor.

Genel değerlendirmede, Demiröz’ün daha gerçekleşmemiş bir büyüme rakamı üzerine kurduğu iddiasını dünya ekonomisinde ve Türkiye’ye benzer ekonomilere sahip ülkelerdeki büyüme beklentileriyle beraber değerlendirildiğinde Türkiye’nin performansı konusunda abartıya kaçtığını söylemek mümkündür. Türkiye’nin beklenen büyüme performansı dikkate alındığında dünya ekonomisi için büyümenin son derece düşük olduğunu söylemek güçtür. Bunun dışında, Türkiye’den daha gelişmiş ekonomilerde çeşitli tehlikelerin ve düşük büyüme rakamlarının beklendiği görülmektedir fakat Türkiye’ye benzer ekonomilere bakıldığında büyüme beklentilerinde ortalamada ciddi bir fark yoktur.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’ün iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz'ün İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   18 Mart 2015 Son Güncelleme:   24 Mart 2015