Temel Karamollaoğlu Meclis Dışı Saadet Partisi Genel Başkanı

Bir destek kanunu var çiftçiyle ilgili. Milli gelirin %1’inden daha az bir pay ayrılmamalıdır diyor. Milli gelirimiz şu anda, birkaç ay önceki rakamla söylüyorum, 4,5 trilyon civarında. %1’i 45 milyar eder, şu anda 16 milyar verildi bu demektir ki 29 milyar daha verilmesi icap ederdi, verilmiyor.

15 Mayıs 2019 tarihinde FOX TV Yayınında söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Tarım & Gıda

Tarıma Destek Miktarı Yeterli Düzeyde Değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü Fox Tv’de katıldığı Çalar Saat programında Türkiye’nin tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kanuna göre çiftçiye ayrılması gereken payın milli gelirin %1’inden daha az olmaması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, milli gelirin takribi olarak 4,5 trilyon civarında olduğunu belirterek bunun %1’inin 45 milyar ettiğini ancak şu an tarıma verilen desteğin 16 milyar olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, kanun gereğince tarımsal destek için 29 milyar daha ayrılması gerektiğini iddia etti.

Kanun Ne Diyor?

Bahsi geçen Kanun, Tarım Kanunu’nun “Tarımsal desteklemelerin finansmanı” başlıklı 21. maddesinde yer alıyor. Kanun’un bu maddesinde, tarımsal destekleme programlarının finansmanının bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanacağı belirtilirken “Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.” deniyor.

Tarıma destek miktarı belirlenirken Türkiye’nin en güncel yıllık düzeyde GSYH’si 2017 yılına aitti. TÜİK’in yayınladığı verilere göre, 2017’de Türkiye’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası (alıcı fiyatlarıyla) 3 trilyon 106 milyar lira olarak kaydedildi. Bu durumda Tarım Kanunu’nun 21. maddesi gereği 2019 yılında GSYH’den tarım desteği için ayrılması gereken miktar, 31 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınladığı 2019 yılı bütçe planında Tarımsal Destek Programları için ayrılan destek miktarı 16,1 milyar lira olarak belirtilmiş. Gerçekleşen GSYH ve tarıma verilen destek miktarını birlikte değerlendirdiğimizde; açıklanan 16,1 milyar liralık destek miktarı, Tarım Kanunu gereğince yapılması beklenen destek miktarının %51,9’una denk düşüyor. Bir başka deyişle yapılan 16,1 milyar liralık destek miktarı, olması gerekenin 14,9 milyar lira altında kalmış.

Destek Oranları Hep Bu Düzeyde

Türkiye’de Tarım Kanunu 2006 yılında kabul edilmiş. Ancak tarımsal destekler için ayrılan miktarın %1’e ulaşmaması sadece bu yıla özel bir durum değil. Uzun yıllardır tarım ekonomisine dair yazılar kaleme alan Ali Ekber Yıldırım, Kanun’un kabulünden beri tarıma verilen destek miktarının GSYH’nin %0,5’si civarında sağlandığını belirtiyor. Son dört yılın tarımsal destek miktarlarına baktığımızda tarıma verilen destek miktarının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın %1’ine ulaşmadığını ve verilen desteğin olması gereken desteğe oranının %0,5’lerde kaldığını söylemek mümkün.

Bir destek kanunu var çiftçiyle ilgili. Milli gelirin %1’inden daha az bir pay ayrılmamalıdır diyor. Milli gelirimiz şu anda, birkaç ay önceki rakamla söylüyorum, 4,5 trilyon civarında. %1’i 45 milyar eder, şu anda 16 milyar verildi bu demektir ki 29 milyar daha verilmesi icap ederdi, verilmiyor. 1

Karamollaoğlu’nun konuşmasında yer verdiği 4,5 milyar liralık GSYH miktarı ile TÜİK’in yayınladığı GSYH miktarı ile örtüşmüyor. Ancak 2019 yılında Tarımsal Destek Programı için belirlenen destek miktarının 16,1 milyar lira olduğu ve bu miktarın GSYH’nin %1’lik payına ulaşmadığı bilgileri doğru.

Genel bir değerlendirmede; Tarım Kanunu gereğince verilmesi öngörülen tarımsal destek miktarının, uygulamada Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın %1’ini bulmadığını ve dolayısıyla olması gereken miktarın bir hayli altında kaldığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak;

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   18 Mayıs 2019