Taner Yıldız AK Parti Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı

Bu yıl 4 bin mw civarında bir güç devreye almış olacağız. Bu, bir ülke eklenmesi kadar. Bulgaristan, Türkmenistan gibi ülkeler sayarız, o ülkeler kadar yıl ekleniyor.

5 Nisan 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Enerji

Enerji Artışımız Ne Kadar Olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ankara’da yaptığı açıklamada, 2015 yılı içinde Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 4.000 megavat artacağını ve bu miktarın Slovakya, Bulgaristan ve Türkmenistan’ın, tek tek, toplam kurulu güç miktarlarına eşdeğer ya da fazla olduğunu iddia etmiştir.

Türkiye, Bulgaristan, Slovakya ve Türkmenistan’ın Kurulu Güç Kapasitesi

Bu iddianın doğruluk payı analizini yapabilmemiz için bilmemiz gereken veri, ülkelerin kurulu güç kapasiteleridir. Kurulu güç kapasitesi kısaca, çalışır durumda olan her türlü enerji üretim tesislerinin/santrallerinin, enerji üretim kapasitelerinin kilovat cinsinden belirlenmesidir. Örneğin 10 kilovat kapasiteli bir santral, 1 saat boyunca tam kapasiteli çalıştığında 10 kilovat/saat elektrik üretebilir.

Analizimizde CIA, U.S Energy Information Administration (EIA) ve TEİAŞ verilerine başvurduk. Bu kaynaklardan derlediğimizi verilere göre Türkiye, Bulgaristan, Türkmenistan ve Slovakya’nın milyon kilovat cinsinden kurulu güç kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Bu yıl 4 bin mw civarında bir güç devreye almış olacağız. Bu, bir ülke eklenmesi kadar. Bulgaristan, Türkmenistan gibi ülkeler sayarız, o ülkeler kadar yıl ekleniyor. 1

Tabloda görüldüğü gibi Türkiye 2015 yılı için 2.500 kilovat civarında kurulu güç artırımı hedeflemektedir. Bulgaristan, Slovakya ve Türkmenistan için açık kaynaklardan erişebildiğimiz en güncel veriler 2012 senesine aittir. Ancak bu durumda dahi sadece Türkmenistan’ın kurulu güç kapasitesi, Türkiye’nin 2015’de yapacağı enerji yatırımlarının altında kalmaktadır.

Bu durumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   5 Nisan 2015 Son Güncelleme:   7 Nisan 2015