Taner Yıldız AK Parti Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı

Almanya enerji ihtiyacının yüzde 43’ünü kömürden karşılıyor. Türkiye ise yüzde 28’ini kömürden karşılamakta

7 Ocak 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Enerji

Almanya enerji ihtiyacının yüzde 43’ünü kömürden karşılıyor. Türkiye ise yüzde 28’ini kömürden karşılamakta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 7 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan konuşmasında, özellikle yenilenebilir enerji alanında dönüşüm yaşamakta olan ve bu sebeple gündeme gelen Almanya’ya referans vererek, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 28’inin kömürden karşılandığını, fakat bu oranın Almanya’da yüzde 43 olduğunu iddia etti.

Almanya 2035'e kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerjideki payını %60'ı yapacak

Bakan Yıldız’ın bu iddiasını incelemek için öncelikle Almanya’da enerji alanındaki gelişmelerden bahsetmek gerekli. Almanya, ‘Energiewende’ adı verilen enerjide dönüşüm programını 2000’li yılların başından itibaren başlattı. Bu programın önceliği enerji üretimi ve kullanımında verimliliğin sağlanarak uzun vadede, fosil yakıt ve nükleer enerjinin rolünü azaltıp, yenilenebilir enerji kaynaklarının rolünü arttırmak olarak belirlenmiş. Programa göre 2035’e kadar yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretiminde yüzde 60’lık bir paya sahip olması hedefleniyor. Bu çerçevede nükleer enerji santrallerinin kapanma süreci de başlatıldı, hatta Türkiye’de yapılması kararlaştırılan nükleer santrale dair kamusal tartışma sürecinde Almanya’nın bu kararı gündeme gelmişti.

Peki, Almanya bu hedeflerin neresinde? Agora isimli kuruluşun hesaplamalarına göre Energiewende kapsamında Almanya’nın enerji üretiminde kaynakların paylarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Almanya enerji ihtiyacının yüzde 43’ünü kömürden karşılıyor. Türkiye ise yüzde 28’ini kömürden karşılamakta 1

Görselden de anlaşılacağı üzere 2013 yılında kömür (linyit ve taş kömürü) Almanya’nın enerji ihtiyacının yüzde 45.2’sini karşılamış (bir önceki yıl yüzde 44). Buna karşılık yenilenebilir enerji toplam ihtiyacın yüzde 23.9’unu karşılamış (bir önceki yıl yüzde 22.8).

Bakan Yıldız’ın iddiasının ikinci kısmı ise Türkiye’yi ilgilendiriyor. Maalesef Türkiye’de enerji ihtiyacına dair güncel verilere ulaşmak problemli. En yakın tarihli verilerden biri EURACOAL (Avrupa Taş Kömürü ve Linyit Birliği) websitesinde yer alan 2012 tarihli veriler. Buna göre Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yüzde 31’i taş kömürü ve linyit tarafından karşılanıyor. Bir diğer veri ise Makine Mühendisleri Odası’nın 2011 yılında yaptığı çalışmada açıkladığı oranlar. Buna göre Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yüzde 31.3’ü kömür (linyit ve taş kömürü) ile karşılanıyor. Buna karşılık yenilenebilir enerjinin payı ise yüzde 9.7. Total enerji ihtiyacının dışında, spesifik olarak elektrik enerjisi ihtiyacına bakıldığında, ki kömürün asıl olarak kullanıldığı alan elektrik üretimi, Dünya Vahşi Yaşam Vakfı (WWF)’nın Türkiye Ofisi’nin önerdiği verilere ulaşılabilir. Kurumun ‘Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Gücü’ raporuna göre Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yüzde 27’sini kömürden sağlıyor. TEİAŞ’ın 2013 yılı istatistikleri de benzer bir şekilde kömürün toplam elektrik enerjisi üretimindeki payının yüzde 26.6 olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak Taner Yıldız’ın iddiasındaki oranlar mevcut araştırmalar ve bilgilerle birebir olarak örtüşmüyor. Bu sebeple Enerji Bakanı Yıldız’ın iddiasında tam olarak değil kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   7 Ocak 2015 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970