Sibel Yiğitalp HDP Diyarbakır Milletvekili

AKP, 5'i OHAL döneminde 13 grevi yasakladı. İş cinayetleri 6 kat arttı.

26 Şubat 2018 tarihinde Twitter 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Grev Yasakları ve İşçi Ölümleri

HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, Twitter üzerinden “AKP 5’i OHAL döneminde 13 grevi yasakladı. İş cinayetleri 6 kat arttı” iddiasında bulundu.

İddianın ilk kısmı olan grev yasakları ile ilgili 30 Ocak 2018 tarihinde Doğruluk Payı'nda yayımlanan Grev Yasakları Sürüyor bülten çalışması mevcut. Burada AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından beri yasaklanan grevleri ve nedenlerini görmek mümkün.

AKP, 5'i OHAL döneminde 13 grevi yasakladı. İş cinayetleri 6 kat arttı. 1

Tabloda da görüldüğü gibi AK Parti iktidarında yasaklanan toplam grev sayısı 14. OHAL'in ilan edildiği Temmuz 2016'dan beri yasaklanmış olan grev sayısı ise yine bu tabloda görüldüğü gibi 6. İddianın ikinci kısmı ise işçi ölümleri ile ilgili. Konunun resmi istatistiklerine SGK üzerinden ulaşmak mümkün. Bu konuda AK Parti iktidarlarını kapsayan dönem için karşımıza çıkan tablo şu şekilde;

AKP, 5'i OHAL döneminde 13 grevi yasakladı. İş cinayetleri 6 kat arttı. 2

AK Parti döneminde işçi ölümleri yıllık ortalamasının 1.064 olduğunu görmek mümkün.

AK Parti öncesi döneme dair ulaşabildiğimiz kaynaklar ise daha kısıtlı. Bu kaynaklardan bir tanesi olan ve SGK verileriyle örtüşen Makine Mühendisleri Odasının yayımlamış olduğu İş Kazası raporundan 1996 yılına kadar bir inceleme yapılabilir. Bu rapora göre, AK Parti öncesi 1996-2001 arası iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayılar şöyle derlenmiş;

AKP, 5'i OHAL döneminde 13 grevi yasakladı. İş cinayetleri 6 kat arttı. 3

Bu dönemdeki yıllık ortalamaya baktığımızda ise 1.288 olduğunu görüyoruz. İddiada yer aldığı gibi 6 katlık bir artış görünmüyor.

İddianın ilk kısmı verilerle büyük ölçüde örtüşse de, ikinci kısmıyla veriler arasında büyük farklılıklar mevcuttur.

Sonuç olarak;

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Mart 2018 Son Güncelleme:   5 Mart 2018