Seyit Torun CHP Ordu Milletvekili

Öğrenim gören 434 bin mühendis ve mimarlık öğrencisi işsizlik tehdidiyle karşı karşıya, 100 bini aşkın mühendis ve mimar işsiz.

28 Temmuz 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2016 Son Güncelleme: 4 Ağustos 2016

Uluslararası İşgücü Kanunu Ne Getiriyor?

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 403 sıra sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı'nın 28'inci maddesiyle ilgili partisi adına yaptığı konuşmada tasarının ilgili maddesinin yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıdığını belirtti. Bu tasarıyla Türkiye’nin nitelikli iş gücü olarak kendini kanıtlayan yurttaşlarını önemsizleştirdiğini ve değersizleştirdiğini vurgulayan Torun, öğrenim gören 434 bin mühendis ve mimarlık öğrencisinin işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kaldığını, 100 bini aşkın mühendis ve mimarın işsiz olduğunu iddia etti.

TMMOB Verileri

Torun, söz konusu yasa tasarısını Türkiye vatandaşlarına yaratacağı haksız rekabet ortamı nedeniyle karşı çıktığını vurgularken şu an öğrenci veya işsiz olan mimar ve mühendis sayısı üzerinden argümanını güçlendirmeye çalışıyor. Torun’un öğrenin gören mimar ve mühendislik öğrencisi sayısı ile ilgili verisi başka kaynaklarla da uyum gösteriyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), "Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı"na ilişkin görüşlerini açıkladığı basın toplantısında da mühendislik ve mimarlık fakültelerinde eğitim gören 435 bin öğrencinin olduğunu teyit ediyor.

100 bin mimar ve mühendisin işsiz olduğuna dair iddia ise fazlaca dolaşımda olan ama teyite muhtaç bir iddia olarak ortaya çıkıyor. Meslek odalarının kanun tasarısına ilişkin açıklamalarında sıklıkla bu işsizlik rakamı kullanıyor. Bu spesifik bağlamdan uzaklaştığımızda 2009’da çıkan bir haberde 100 bine yakın bir rakam kullanılmış. Habere göre TMMOB’un hazırladığı bilgi notunda birliğe bağlı odalardaki üyelerin %25’inin ya işsiz ya da meslek dışı alanlarda çalıştığı belirtilmiş. O dönem için 350 bin üyesi olan birliği düşündüğümüzde 90 bin mimar, mühendis ve şehir plancısının işsiz ya da meslek dışı alanlarda çalıştığı ortaya çıkıyor. 2009 Haziran İş-Kur verilerine göre ise kayıtlı olarak 14 bin işsiz mimar, mühendis ve şehir plancısının olduğu aynı haberde belirtilmiş. Kısacası Torun’un iddiasının ikinci kısmı için güvenilir bir kaynağın olduğunu söylemek güç.

Genel değerlendirmede, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun’un iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ordu Milletvekili Seyit Torun'un İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Temmuz 2016 Son Güncelleme:   4 Ağustos 2016