Seyfettin Yılmaz MHP Adana Milletvekili

Uygulanan bu politikalardandır ki, ülkemizde pamukta üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 30'lara kadar düşmüştür.

4 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu'n 'da söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Tarım & Gıda

Pamuk Üretiminin Pamuk Tüketimini Karşılama Oranı Nedir?

MHP Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz, 4 Haziran 2014 tarihinde TBMM genel kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’de pamuk üretiminin tüketimi karşılama oranının % 30’lara düştüğünü iddia etmiştir.

U.S. Department of Agriculture’ın (USDA) verilerine göre Türkiye 2014 / 2015 Mayıs ayı tahmini pamuk üretimi 632 milyon ton, tüketimi ise 1 milyar 393 milyon tondur. Kaba bir hesapla Mayıs 2014 itibariyle pamuk üretiminin pamuk tüketimini karşılama oranının % 45 olduğu söylenebilir. Yılmaz’ın iddiasını bir periyoda özgü olarak aldığımızda 2006 – 2013 yılları arasında genel eğilim olarak pamuk üretiminin tüketimi karşılama oranında bir düşüş olduğu söylenebilir. Fakat bu oranın 2009-2010 döneminde % 31’lik oran haricinde - genel olarak % 40 seviyelerinde seyrettiği tespit edilmiştir.

Dolayısıyla MHP Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970