Selin Sayek Böke CHP İzmir Milletvekili

2015 yılının Kasım ayında yüzde 31,6 olarak gerçekleşen kadınların işgücüne katılım oranı, erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından azdır.

8 Şubat 2016 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Büyüme
BENGI CENGIZ
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2016 Son Güncelleme: 16 Şubat 2016

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımı Dünya Ortalamasının Çok Altında

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke Ankara’da çeşitli açıklamalarda bulundu. Böke’nin gündeminde güncellenen işsizlik rakamları vardı. Böke’nin işsizlik verileri aracılığıyla hükümeti eleştirdiği konuşmasında, kadınların işgücüne katılımı konusunda da çeşitli iddialar vardı. Böke, konuşmasında, Kasım 2015’te %31,6 olarak gerçekleşen kadının işgücüne katılım oranının, erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından daha az olduğunu iddia etti. Böke, ayrıca, dünyada 10 kadının 5’i işgücüne dahil olurken, Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ünün işgücüne dahil olabildiğini de iddia etti.

Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılım Oranları Fazla Değişiklik Göstermemekte

Daha önce bu konuya dair yaptığımız bir analizde, hükümet kanadının aksi iddialarına rağmen, kadının işgücüne katılımının son 10 yılda büyük bir sıçrama göstermediğini aktarmıştık. Buna göre, 2000 yılında %26,6 olan kadının işgücüne katılımı, 2014’ün Eylül’ünde %31,1’e yükselmiş. Bu da görece yavaş bir artışa işaret ediyor.

TÜİK’in güncel işsizlik verilerini açıklaması ile bu veriler de güncellenmiş oldu. Buna göre 2015 yılının Kasım ayı itibariyle kadının iş gücüne katılım oranı %31,6 oldu. Bu veri 15 yaş ve üstündeki bireylerin mevsim etkilerinden arındırılmamış işgücüne katılım oranlarını inceliyor. Söz konusu istatistik, geçtiğimiz yılın Kasım ayında %30,5 idi. Kadının işgücüne katılım oranları ile erkeklerin işgücüne katılım oranlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

2015 yılının Kasım ayında yüzde 31,6 olarak gerçekleşen kadınların işgücüne katılım oranı, erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından azdır. 1

Her iki grupta da artış olmasına rağmen, kadının işgücüne katılım oranı belirgin bir şekilde düşük. Bir de 15-64 yaş aralığındaki, yani çalışma yaşı olarak kabul edilen dönemdeki bireylerin işgücüne katılım oranlarına baktığımızda ise:

2015 yılının Kasım ayında yüzde 31,6 olarak gerçekleşen kadınların işgücüne katılım oranı, erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından azdır. 2

Kadının işgücüne katılımının erkeklere göre oldukça düşük olduğunu görüyoruz. 15 yaş üstü bireylerin içerisinde tekrar çalışmayı düşünmeyen emeklilerin olduğunu düşünürsek, 15-64 yaş arası yani çalışma çağındaki bireylerin işgücüne katılım oranı bize daha net bir resim sunuyor.

Dünyada Kadınların İşgücüne Katılımı Daha Yüksek Seviyelerde

Selin Sayek Böke konuşmasında Türkiye’de her 10 kadından 3’ünün işgücüne katıldığını ancak bu oranın dünyada 10’da 5 olduğunu iddia etmişti. Kadının işgücüne katılımı konusunda dünya verilerine incelediğimizde de karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

2015 yılının Kasım ayında yüzde 31,6 olarak gerçekleşen kadınların işgücüne katılım oranı, erkeklerin işgücüne katılım oranının yarısından azdır. 3

Çoğunlukla gelişmiş ülkelerin yer aldığı Euro bölgesinde kadının işgücüne katılımı %50 seviyesinde. Dünya ortalamasında da durum kadınlar için aynı şekilde. Dolayısıyla dünyada 10 kadından 5’i işgücüne katılıyor.

Sonuç olarak, Selin Sayek Böke’nin Türkiye ve dünya karşılaştırması doğru. Türkiye’ye dair spesifik iddiası da ulaştığımız verilerle örtüşüyor.

CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   8 Şubat 2016 Son Güncelleme:   16 Şubat 2016