Selahattin Karaahmetoğlu CHP Giresun Milletvekili

(Küresel ısınmanın Türkiye üzerine etkisi hakkında) Türkiye genelinde yağış miktarı geçen yıl ortalamalarına göre yüzde 37,5 oranında azaldı

4 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Çevre & İklim

Türkiye'deki Senelik Yağış Ortalaması Azaldı

CHP Giresun milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, 4 Haziran 2014 tarihinde, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada küresel ısınmanın Türkiye’ye etkisinin son yıllarda daha belirgin hale geldiğini ve Türkiye genelinde yağış ortalamalarının geçen yıla göre %37,5 oranında azaldığını iddia etmektedir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde kamuya açık olarak yayınladığı verilerine bakıldığında, tarım yılı olarak kabul edilen Ekim 2013 – Haziran 2014 periyodunda kümülatif yağış ortalamasının 426,5 mm olduğu ve geçen tarım yılındaki yağış ortalamalarına göre % 30,6 azalma gözlendiği öğrenilmiştir. Aynı göstergede 2014 kış ayı yağış ortalaması geçen yıla oranla % 60 gibi ciddi bir oranda azalma göstermiştir. Karahmetoğlu’nun iddiasındaki veriler tam uyuşmasa da geçen yıla oranla ciddi bir yağış azalması olduğu ortadadır.

Karahmetoğlu bu verileri küresel ısınmanın Türkiye üzerindeki etkisine bir örnek olarak göstermektedir. Söz konusu verilerden böyle bir çıkarıma varılması sağlıklı değildir. Bu tür bir etkiyi anlamak için uzun süreli yağış miktarlarına bakılıp genel eğilimde bir değişiklik olup olmadığına bakılması daha uygun olur (ki bu da yeterli değildir). Meteoroloji verilerine dikkatli bakıldığında 2014 kış ayındaki yağış azalmasına benzer azalmaların 2007 ve 1989 yıllarında da görüldüğü anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, CHP Giresun milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970