Selahattin Karaahmetoğlu CHP Giresun Milletvekili

Geçtiğimiz kırk yılda Türkiye 2,5 milyon hektar sulak alanın yarısını ne yazık ki kaybetti.

4 Haziran 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Çevre & İklim

Türkiye'nin Sulak Alan Kaybı

CHP Giresun milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, 4 Haziran 2014 tarihinde, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada küresel ısınmanın Türkiye’ye etkisinin son yıllarda daha belirgin hale geldiğini ve geçtiğimiz 40 yılda Türkiye’nin 2,5 milyon hektar sulak alanının yarısını kaybettiğini iddia etmiştir.

World Wild Fund’un 2011 tarihli raporundaki verileri alıntılayan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin 2013 tarihli raporu ve Doğa Derneği’nin Küresel Isınma başlıklı bilgi notu Türkiye’de son 40 yılda 1.3 milyon hektar kadar sulak alanın geri dönülemez şekilde ekonomik ve ekolojik fonksiyonlarını kaybettiğini belirtmektedir. Karahmetoğlu’nun iddiası bu verilerle tamamiyle uyuşmaktaktadır.

Dolayısıyla, Karaahmetoğlu’nun iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970