Selahattin Demirtaş HDP Eş Genel Başkanı

1927 rakamlarına göre de buralar geri, sonraki dönemlerde de bu böyle.

3 Ocak 2015 tarihinde Van 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

Doğu İllerimiz Ekonomik Olarak Geride Mi?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Van’da yaptığı açıklamanın ilgili alınıtısı şu şekilde:

“Yoksulluk ve işsizlik buranın yaşam tarzı olmuş. Hakkari öyledir, Muş, Bitlis, Mardin. Türkiye’nin en yoksul illeri. Bütün Doğu Anadolu’nun, Kürdistan illerinin tamamı resmi olarak en yoksul şehirler, en işsiz şehirler, en geri kalmış şehirler. Diyorlar ya, burada PKK savaş başlattığı için, terör olduğu için geri kaldı buralar. 1927’nin rakamlarına göre de buralar geri, 1950’de de böyleydi, 1960’ta da, 1970’te de.”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu İlleri Gelişmişlik Endeksinde Son Sıralarda

Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Endeksi’nin en güncel sıralamasına göre (2011), endeksin son 15 sırasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki şehirler oluşturuyor. Bu şehirler arasında Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır, 2013 yılı rakamlarına göre en fazla işsizlik oranının olduğu şehirler.

1927 rakamlarına göre de buralar geri, sonraki dönemlerde de bu böyle. 1

Türkiye’deki medyan gelirin yüzde 60’ının esas alındığı yoksulluk sınırına göre yapılan hesaplamalarda, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoksulluk oranı %27,5 olarak görünüyor.

1927 rakamlarına göre de buralar geri, sonraki dönemlerde de bu böyle. 2

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin gelişmişliği için bir gösterge olabilecek tesis sayısı ve imalat sanayi istihdamı rakamlarına bakıldığında ise, bölgeler arası sıralamanın 1927’de de çok farklı olmadığı görülüyor.

1927 rakamlarına göre de buralar geri, sonraki dönemlerde de bu böyle. 3

1964’te Türkiye’deki tesis sayısının %3,3’ünü barındıran iki bölgede 2001 yılında bu oran %4 olmuş.

1927 rakamlarına göre de buralar geri, sonraki dönemlerde de bu böyle. 4

İmalat sanayi istihdam oranında ise 1964’te yüzde 5 olan oran, 2001’de yüzde 4’e gerilemiş.

Verilere göre, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Ocak 2015 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970