Sebahat Tuncel HDP İstanbul Milletvekili

Türkiye, karbon salımı en çok artan ülkelerden birisi, hiçbir tedbir alınmıyor.

17 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Çevre & İklim
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Karbon Salımı Artışımız Alarm Veriyor

HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin karbon salımını en çok arttıran ülkelerden biri olduğunu ve bu konuda hiçbir önlem alınmadığını iddia etmiştir.

Aşağıdaki iki tabloda ABD Enerji Bilgi İdaresi (U.S. Energy Information Administration) verilerine göre AB, OECD, dünya ve Türkiye’de 1990’dan 2011’e kadar kişi başına düşen ve toplam karbon salım miktarları yer almaktadır.

Türkiye, karbon salımı en çok artan ülkelerden birisi, hiçbir tedbir alınmıyor. 1

Türkiye, karbon salımı en çok artan ülkelerden birisi, hiçbir tedbir alınmıyor. 2

Tablolarda görüldüğü gibi Türkiye’de kişi başına düşen karbon salım miktarı AB, OECD ve dünya ortalamalarının altında olmasına rağmen hızlı bir artış göstermektedir.

Türkiye İklim Değişikliğiyle Mücadelede 58 Ülkeden 51.

İklim Değişikliği Performans İndeksi (Climate Change Performance Index-CCPI) dünyada toplam karbon salımının yüzde 90’ından sorumlu 58 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele performansını araştırmakta ve bu alandaki başarılarına göre sıralamaya tabi tutmaktadır. CCPI bu performans değerlendirmesini yaparken puanlandırmanın yüzde 80’ini ülkelerin karbon salım miktarları, bu miktardaki artış derecesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği oluştururken, yüzde 20’sini ise ülkelerin iklim politikalarının bağımsız denetçilerle değerlendirilmesi sonucu aldıkları puanlar oluşturur. CCPI’ın 2014 raporuna baktığımızda, değerlendirmeye tabi tutulan hiçbir ülkenin iklim değişikliğini 2 santigrat derecenin altında tutmak için yeterli çaba sarf etmediğini görüyoruz. CCPI’ın sıralamasına göre Türkiye iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede 58 ülke arasında 51. sırada yer alarak başarısız bir performans ortaya koymaktadır. CCPI kriterlerine göre Türkiye’nin farklı alanlardaki iklim karnesi şu şekildedir:

Türkiye, karbon salımı en çok artan ülkelerden birisi, hiçbir tedbir alınmıyor. 3

Görüldüğü gibi bağımsız kaynaklarda Türkiye’nin karbon salımı miktarı hızla artarken bu konuda uygulanan politikalar yetersiz olarak nitelenmektedir.

Sonuç olarak HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970