Şafak Pavey CHP İstanbul Milletvekili

Dünyanın kız çocuklara en kötü davranan 6'ncı ülkesiyiz.

16 Ekim 2014 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Cinsiyet Eşitliği Konusunda Alt Sıralardayız

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Türkiye’nin kız çocuklarına en kötü davranan 6. ülke olduğunu iddia etmiştir.

Şafak Pavey cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda hassasiyetini sıklıkla TBMM’de dile getiren milletvekilleri arasındadır. Kız çocuklarının uğradığı kötü muameleyle ilgili kullanılan ‘en kötü davranan ülke’ ifadesi yeterince açıklayıcı ve ölçülür olmamakla birlikte analiz edilebilir niteliktedir.

Bu iddianın analizi için kullanılabilecek en uygun ve güvenilir kaynaklardan birisi Dünya Ekonomik Forum’unun (World Economic Forum) yıllık olarak yayınladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği (World Gender Gap) Raporu’nun 2013 nüshası olabilir.

Raporun dikkate aldığı 136 ülke arasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili genel sıralamada Türkiye 120. sırada yer almaktadır. Ekonomi, eğitim, sağlık ve siyasi katılım gibi farklı kategorilerde değerlendirmelerde bulunan rapora göre Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinde en zayıf olduğu alan ekonomik hayata katılım ve fırsat eşitliği. Bu kategoride Türkiye 127. sırada yer alıyor. Görece en başarılı olunan alan ise sağlık hizmetlerine erişim ve ortalama ömür, Türkiye bu kategoride 59. sırada geliyor. Eğitime erişim ve siyasi katılım konularında ise Türkiye sırasıyla 104. ve 103. sıralarda yer almakta.

Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporunda Şafak Pavey’in iddiasına konu olan kız çocuklarının uğradığı kötü muamele ile ilgili özel bir veriye rastlamadık. Yine de rapordan anlaşılacağı üzere Türkiye cinsiyet eşitsizliği yönünden dünyadaki en başarısız ülkeler arasında yer almaktadır denilebilir.

 

Sonuç olarak CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   16 Ekim 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970