Refik Eryılmaz CHP Hatay Milletvekili

Bir milyon 350 bin Suriyeli var ve hiçbir kontrol ve kayıt yok

15 Ağustos 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu'n 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Politika
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 15 Ağustos 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Ağustos 2014 Verilerine Göre Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Sayısı

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz 15 Ağustos 2014’te TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de toplam 1 milyon 350 bin Suriyeli mülteci bulunduğunu iddia etmiştir.

Suriyeli mülteciler konusunda kesin bir rakama ulaşmak kayıt dışı mültecilerin varlığı nedeniyle tam olarak mümkün olmasa da T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu (UNHCR) çalışmalarını güvenilir kaynaklar olarak değerlendirebiliriz.

AFAD’ın 18 Temmuz 2014 tarihli verilerine göre Türkiye’deki barınma merkezleri içinde ve dışında yaklaşık 1 milyon 103 bin Suriye vatandaşı bulunmaktadır. Diğer taraftan UNHCR Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin durumu hakkında yayınladığı 12 Ağustos 2014 tarihli bültene göre 217 bini barınma merkezlerinde olmak üzere, toplam 822 bin Suriyeli mülteci Türkiye’de yaşamaktadır. Türkiye hakkındaki değerlendirmeleri için AFAD ve Dışişleri Bakanlığı verilerinden de faydalanan UNHCR, 2014  Aralık ayı itibarıyla ortalama olarak 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteci olacağını öngörmektedir.

Bu veriler doğrultusunda CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz’ın ifadesi mevcut rakamlarla tam olarak örtüşmemesine rağmen, önemli ölçüde abartı da içermediği için, iddiada kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   15 Ağustos 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970