Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz.

5 Kasım 2018 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Sağlık

Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar Yaygın?

İstanbul’da katıldığı bir eğitim kurumu açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada vatandaşların tümünün genel sağlık sigortası kapsamında olduğu tek ülkenin Türkiye olduğunu iddia etti.

Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası (GSS)

2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle başlayan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde, eskiden meslek gruplarına ve sisteme katkıya göre değişen sağlık hizmetleri, tek çatı altında toplanmıştı. 2012 yılında Genel Sağlık Sigortası adı verilen bu sistem yürürlüğe girmişti.

GSS kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları çalışma durumlarından bağımsız olarak sağlık sigortası kapsamına alındı. Böylece eski sistemde ayrı bir yöntemle sağlık hizmeti alan işsiz vatandaşlar da GSS’ye dahil olmuş oldular. Hatta Türkiye’de oturum izni almış ve başka bir ülkenin sağlık mevzuatına dahil olmayan ve aynı zamanda Türkiye’de 1 yılı aşkın süredir yerleşik olan yabancılar da talepleri üzerine sisteme dahil oluyorlar. Bu açıdan bakıldığında GSS, tüm vatandaşları ve aynı zamanda yabancıları da kapsayan bir sistem olarak çalışmış oluyor.

GSS’nin finansmanı eski sistemdeki gibi prim ödemelerinin yanı sıra hizmet alınan hastanelere bağlı olarak çeşitli oranlarda katkı payı/fark ücreti ödemesiyle gerçekleşiyor. Gelir testine tabi olup, belirli bir gelirin altında olan vatandaşlar ise söz konusu primleri ödemekten muaf tutuluyorlar.

Dünyada Herkesi Kapsayan Sağlık Sistemleri

Diğer ülkelerde bulunan sağlık sistemi çeşitlerini incelemek için OECD’nin konuyla ilgili veri setini kullanıyoruz. Bu veri setinde OECD üye ülkelerinin yanı sıra, Brezilya, Kolombiya, Güney Afrika ve Rusya da bulunmakta.

Veri setinde birçok gösterge bulunmakla beraber demeçteki iddiayı incelemek için bakılması gereken gösterge, devlet tarafından sağlanan sağlık sigorta sisteminin nüfusun yüzde kaçını kapsadığına ilişkin olanı. Buna göre, Türkiye’de 2017 itibariyle nüfusun %99,2’si devletin sağladığı sağlık sigorta sistemi dahilinde hizmet almakta. Söz konusu ülkeler arasında güncel veriye erişilebilenlerin listesi ise şöyle:

Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. 1

Tablodan da görüleceği üzere sağlık sisteminin tüm nüfusu kapsadığı bir dizi örnek mevcut.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   6 Kasım 2018