Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda, 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır.

22 Ekim 2017 tarihinde 2023 Gençlik Şurası 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

Türkiye'nin İstihdam Oranlarının AB ile Kıyası

AK Parti’nin 2023 Gençlik Şurasında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki işgücü ve istihdam durumunu AB ile mukayese eden bir dizi iddia sıraladı:

“Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda, 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır. Son 10 yılda istihdama kazandırdığımız nüfus ise yaklaşık 6,5 milyondur. Bu bakımdan da 3 milyon 800 kadar olan 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamını çok geride bırakıyoruz. Aynı şekilde Türkiye, son 10 yılda iş gücüne katılım oranında da en fazla artış gösteren ülkedir. Ülkemizde iş gücüne katılma oranı 6,5 puan artarken, bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde yarım puanda kalmıştır.”

Erdoğan’ın iddialarını işgücü, istihdam ve işgücüne katılım olarak üç alt başlıkta inceledik.

"Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda, 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır."

İşgücü, istihdam edilen ve çalışmayan, 15 yaş üstü toplam aktif nüfusu kapsar. Eurostat verileri AB’de işgücü nüfusunun 2016 itibariyle 239,6 milyon olduğunu gösteriyor. Türkiye’de ise işgücü nüfusu 29,7 milyon seviyesinde. 2007’den bu yana tüm AB bölgesinde işgücüne dahil olan nüfustaki toplam artış 6,2 milyon seviyesindeyken, Türkiye’de bu rakam 7,5 milyon civarındadır.

Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda, 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır. 1

“Son 10 yılda istihdama kazandırdığımız nüfus ise yaklaşık 6,5 milyondur. Bu bakımdan da 3 milyon 800 kadar olan 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamını çok geride bırakıyoruz.”

Erdoğan’ın demeci, istihdam edilen nüfustaki artış açısından büyük oranda doğru gözüküyor. AB çapında 2007-2016 yılları arasında istihdam edilen nüfus 2,27 milyon artarken, Türkiye’de bu artış 6,2 milyon oluyor.

Ülkemizdeki iş gücü son 10 yılda, 7 milyon 775 bin kişi artmıştır. Bu rakam neredeyse 7 milyon 842 bin olan 28 Avrupa Birliği üyesinin toplam iş gücü artışı kadardır. 2

“Aynı şekilde Türkiye, son 10 yılda iş gücüne katılım oranında da en fazla artış gösteren ülkedir. Ülkemizde iş gücüne katılma oranı 6,5 puan artarken, bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde yarım puanda kalmıştır.”

İşgücüne katılım oranı ise, toplam işgücü nüfusunun çalışma çağındaki nüfusa oranını temsil etmektedir. Bu oran AB genelinde 2007’de %57,1’den, 2016’da %57,3’e yükseldi. Aynı dönemde, Türkiye’de oran %45,8’den %50,2’ye yükseldi. İşgücüne katılım oranını Türkiye gibi 4 puan civarında arttıran diğer iki AB ülkesi ise Macaristan ve Lüksemburg oldu.

Türkiye’nin işgücü oranındaki artış AB ortalamasından hızlı olsa da, bulunduğumuz durum AB’nin ilerisinde değil. AB genelinde işgücüne katılım oranı 1990’dan bu yana %56-57 çizgisinden hiç sapmazken, Türkiye’de bu oran 1990’da %56 seviyesinden düzenli bir şekilde azalarak, 2007’de %45,8’e kadar düştü. İşgücüne katılım oranı Türkiye’den düşük olan tek AB ülkesi ise %48,2 ile İtalya oluyor.

Veriler istihdam ve işgücü alanlarında son 10 yılda yaşanan Türkiye’deki artışın AB ortalamasının üzerinde olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   25 Ekim 2017