Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Ülkemiz, 2016’da yaptığı 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımlarıyla, bu alanda rakam olarak dünyada ikinci sırada, milli gelirine oranla da ilk sırada yer almaktadır.

19 Eylül 2017 tarihinde BM Genel Kurulu 'nda söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Güvenlik

İnsani Kalkınma Yardımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul görüşmelerinde 120’den fazla devlet ve hükümet başkanı bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem ülkemizdeki hem de küresel ölçekteki sorunlara değindi. Birleşmiş Milletler’in ana hattını oluşturan “sürdürülebilir bir dünya” hedefi çerçevesinde, Türkiye’nin de insani bir dış politika yürüttüğünü ve bu anlamda girişimlerde bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, OECD istatistiklerine göre ülkemizin 2016 yılında yaptığı 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımlarıyla bu alanda dünyada ikinci sırada, milli gelirine oranla ise birinci sırada yer aldığını iddia etti. 

İngiltere merkezli “Kalkınma İnsiyatifleri” tarafından her yıl yayınlanan Küresel İnsani Yardım Raporu’nun 2017 yılına ilişkin verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıl (2016) 6 milyar dolarlık insani yardım yaparak ikinci sırada yer aldı. 2016 yılında 6,3 milyar dolar yardım ile en çok insani yardımda bulunan ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye’nin en çok insani yardımı, raporda belirtildiği üzere %99’luk bir pay ile Suriye için yapılmış.

Ülkemiz, 2016’da yaptığı 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımlarıyla, bu alanda rakam olarak dünyada ikinci sırada, milli gelirine oranla da ilk sırada yer almaktadır. 1

Cumhurbaşkanı iddiasının ikinci kısmında, yapılan insani kalkınma yardımlarının Türkiye’nin milli gelirine oranla dünyada en yüksek olduğu iddiasında bulundu. Rapor incelendiğinde Türkiye’de geçtiğimiz yıl toplam gayri safi milli hasılasının %0,75’inin insani yardımlar için kullanıldığı görülüyor. Bu oran ile Türkiye, Erdoğan’ın da iddia ettiği gibi ülke gelirini insani yardımlara ayıran ülkeler arasında en yüksek orana sahip ülke konumunda.

Listede milli gelirlerinin insani yardımlarda kullanılma oranının en yüksek olduğu ülkelerin körfez ülkeleri ile İskandinav ülkeleri olduğu da görülebilir. Türkiye’yi sıralamada Birleşik Arap Emirlikleri, Lüksemburg ve İsveç takip ediyor.

Ülkemiz, 2016’da yaptığı 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımlarıyla, bu alanda rakam olarak dünyada ikinci sırada, milli gelirine oranla da ilk sırada yer almaktadır. 2

GSYH'ye Göre En Çok Kalkınma Yardımında Bulunan 20 Ülke

Son olarak raporda Türkiye'nin görselde farklı renkte gösterilmesi için şöyle bir not da bulunuyor: "Görselde Türkiye, DAC’a gönüllü olarak rapor ettiği insani yardımın büyük ölçüde Türkiye’deki Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmak için harcanan harcamaları içermesinden ve diğer bağışçı ülkelerin uluslararası insani yardımlarıyla kesinlikle karşılaştırılamayacağından, farklı renkte gösterilmiştir." 

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   25 Eylül 2017 Son Güncelleme:   17 Ekim 2019