Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Türkiye’nin gayrisafi milli hasılaya, eski ifadeyle milli gelire borç oranı biz geldiğimizde yüzde 73’tü. Şimdi ne biliyor musunuz? Yüzde 35.

8 Temmuz 2014 tarihinde Denizli 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014

Türkiye’nin gayrisafi milli hasılaya, eski ifadeyle milli gelire borç oranı biz geldiğimizde yüzde 73’tü. Şimdi ne biliyor musunuz? Yüzde 35.

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz 2014 tarihinde, Denizli mitingi konuşmasında toplam borcun milli gelire oranının AK Parti iktidara geldiğinde %  73 olduğunu şimdi ise bu oranının % 35’e indiğini iddia etmiştir.

Hazine Müsteşarlığı veri bankası Türkiye’nin iç ve dış borçlanma verilerini düzenli olarak tutan bir veri kaynağıdır. Bu kaynağa başvurarak 1990 – 2013 periyodunda borç istatistiklerini tabloda görebilirsiniz.

Yıllar

Toplam borç (milyon TL)

İç borç / GSYİH (%)

Dış borç / GSYİH (%)

Toplam borç / GSYİH (%)

1990

133

14,5

19,4

33,9

1991

236

15,5

22,0

37,5

1992

437

17,8

22,2

40,0

1993

812

18,0

22,9

41,0

1994

2083

20,7

33,2

53,8

1995

3430

17,5

26,7

44,2

1996

6641

21,3

23,6

45,0

1997

12756

21,8

22,4

44,2

1998

21759

16,5

14,5

31,0

1999

41626

21,9

17,9

39,8

2000

63636

21,9

16,3

38,2

2001

177911

50,9

23,2

74,1

2002

242665

42,8

26,5

69,2

2003

282808

42,7

19,4

62,2

2004

316529

40,2

16,5

56,6

2005

331520

37,7

13,4

51,1

2006

345050

33,2

12,3

45,5

2007

333485

30,3

9,3

39,6

2008

380321

28,9

11,1

40,0

2009

441508

34,6

11,7

46,3

2010

473561

32,1

11,0

43,1

2011

518350

28,4

11,5

39,9

2012

532199

27,3

10,3

37,6

2013

585837

25,8

11,7

37,5

Tabloyu incelediğimizde, AK Parti’nin iktidara gelme tarihini 3 Kasım 2002 seçimleri olarak aldığımızda 2002 yılında toplam borcun GSYİH’ya oranının % 69 olduğunu görüyoruz. Bu oran 2013 yılında % 37,5’a inmiştir. Erdoğan’ın iddiasında veriler tam anlamıyla uyuşmasa da AK Parti iktidarında borcun milli gelire oranında ciddi oranda bir düşüş gerçekleştiği açıkça görülmektedir. Fakat bu orandaki düşüşün en önemli nedeni 2001’de yaşanan ekonomik krizde bu oranın olağanüstü şekilde yüksek olmasıdır. Tablodan da görüleceği gibi 2001 yılında bu oran % 74 civarıydı. Daha iyi bir gösterge olması açısından 1990 – 2002 yılı arasında toplam borcun GSYİH’e oranının ortalaması % 45,5’tir. AK Parti’nin iktidarda olduğu 2003-2013 yılları arasındaki ortalama ise % 45,4’tür. Kısacası, 1990 sonrasını dikkate aldığımızda AK Parti iktidarında genel eğilimde ciddi bir sapma olmamıştır.

Erdoğan’ın iddiasında verilerin tam uyuşmaması ve küçük ölçekte abartı ve yanıltma payları içermesi doğruluk payı ölçeğinde olumsuz olarak değerlendirilen noktalardır.

Sonuç olarak, T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   8 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970