Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 2,3’lük büyüme oranıyla, dünyanın 14’ncü sırasında yer aldı.

11 Haziran 2015 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2015 Son Güncelleme: 12 Haziran 2015

Büyüme Oranında 14. Sırada mıyız?

7 Haziran 2015’de yapılan milletvekili seçimlerinden sonra üç gün boyunca kamuoyu önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran günü sessizliğini bozdu. Ankara ATO Congresium’da düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye’nin 2015’in ilk çeyreğinde sağladığı (bir önceki yılın aynı dönemine göre, sabit fiyatlarla) yüzde 2,3’lük büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen 14. ülkesi olduğunu iddia etmiştir.

OECD Ülkeleri ve Diğerleri

Erdoğan’ın iddiası Türkiye’nin büyüme hızını diğer ülkelerle karşılaştırmayı gerektirdiği için, halihazırda bu sıralamanın mevcut olduğu kaynaklardan faydalanmayı uygun gördük. İlk etapta OECD’nin resmi veri tabanından çeyrek yıllık dönemler için, önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslanarak ortaya çıkarılmış ve mevsimlik etkilerden arındırılmış GSYH değerlerine baktık. OECD’nin sıralaması 34 OECD ülkesinin yanı sıra Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya ve Güney Afrika gibi hızla gelişmekte olan ülkeleri de kapsamaktadır. Toplamda 41 ülke arasında büyüme hızı bakımından ilk 20 ülkenin sıralaması tabloda gösterilmektedir.

Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 2,3’lük büyüme oranıyla, dünyanın 14’ncü sırasında yer aldı. 1

Görüldüğü gibi Türkiye, yüzde 2,5’lik çeyrek dönem büyüme hızıyla Meksika ile 13. sırayı paylaşmaktadır. Bu değerlendirmeye göre Erdoğan’ın iddiasına doğruluk payı vardır diyebilirdik.

Ancak dikkat edileceği üzere Erdoğan’ın demeci çok daha kapsamlı bir şekilde dünya çapında bir sıralamayı dikkate almaktadır. Örneğin aynı dönem için Azerbaycan yüzde 5.3, Kolombiya 3.5, Fas 4.4,  Filipinler 5.2, Romanya 4.3 ve Türkmenistan 10.3’lük büyüme oranları gerçekleştirmiştir. Sadece bu ülkelerin dahi sıralamaya katılması Türkiye’nin dünya sıralamasında 13. ya da 14. sırada olmasını engellemektedir.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Haziran 2015 Son Güncelleme:   12 Haziran 2015