Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara.

5 Haziran 2018 tarihinde Sakarya 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2018 Son Güncelleme: 11 Temmuz 2018

Dünyanın En İyi Ekonomisi Durumunda mıyız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası için gittiği Sakarya’da Türkiye ekonomisi ile diğer ülkeler arasında karşılaştırma yaptı ve tüm başlıklarda Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyede olduğunu ve dünyada bir numara olduğunu iddia etti. Erdoğan konuşmasında belli bir gösterge vermeden, Türkiye ekonomisi ile ilgili genel bir iddiayı dile getirdiği için biz de ülke ekonomilerinin karşılaştırılmasında en öne çıkan göstergeleri seçtik ve bu göstergeler üzerinden en güncel verilerle Türkiye’nin yerine baktık.

Bir ülkenin ekonomisini değerlendirirken bakılan başlıca göstergelerden biri ekonomik büyüme oranı. Ekonomik büyüme, bir ülkede belli bir zaman diliminde üretilen mal ve hizmet kapasitesindeki artışı ifade eder. 2017 yıllık büyüme verilerine göre Libya, bir önceki yıla göre %55 oranında rekor bir büyüme göstererek bu dönem için dünyada ilk sırada yer aldı. Libya’yı, Ruanda ve Etiyopya takip etti. Türkiye geçen yıl sergilediği %7,3’lük ciddi büyümeyle İrlanda, Hindistan ve Vietnam’ın arkasından dünyada 14. sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 1

Yıllık ekonomik büyüme, bir önceki yılın mal ve hizmet kapasitesinin bu yıl gerçekleşen kapasiteye göre değişimidir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ise bir ekonomik büyüklük ölçüsü olup, ilgili yıldaki mal ve hizmet kapasitesini ifade eder. 2017 yılında 18 trilyon dolarlık bir ekonomi olan ABD ekonomisini, Çin ve Japonya takip ediyor. Türkiye ise 857 milyar dolarlık ekonomik büyüklükle Endonezya’nın ardından dünyada 17. sırada.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 2

Kişi başına düşen gelir göstergesi ise ekonomik büyüklüğün ilgili ülkede yaşayan nüfusa bölünmesiyle elde ediliyor. Lüksemburg kişi başına 105.000 dolar ile bu listede başı çekiyor. Türkiye ise 2017 Aralık itibariyle, kişi başına düşen 10.500 dolar ile bu göstergede dünyada 66. sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 3

Ekonomik performans ölçümlerinde öne çıkan bir diğer gösterge ise işsizlik oranı. Yorumlaması her ne kadar ülkelerin genel ekonomik tercihleri ve ölçüm tekniklerine göre değişse de işsizlik oranı, ekonomi politikaların başarısını reel anlamda ölçmeye yarayan en önemli göstergedir. En güncel verilere göre Türkiye’de işsizlik oranı %10,6. Katar düşük işsizlik oranında dünyada başı çekerken onu Kamboçya, Belarus ve Laos izliyor. Türkiye bu listede kötü bir performans gösteriyor, dünyada 134. en düşük işsizlik oranına sahip.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 4

İşsizlik oranının yanında enflasyon oranı da bir ülkede yaşayan nüfusun refahını değerlendirme açısından başlıca göstergelerden biridir. Yüzde 13 bini aşan enflasyon oranıyla ciddi bir kriz yaşayan Venezuela bu listede açık ara farkla birinci sırada. Güney Sudan ve Kuzey Kore %50 üstü enflasyon yaşayan diğer ülkeler. %12,15’lik güncel enflasyon oranıyla Türkiye, dünyada en yüksek enflasyonun yaşandığı 18. ülke konumunda.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 5

Ülkeler arasında farklılaşan faiz oranları da ekonomik performansın değerlendirilmesinde uzmanlar tarafından kullanılan göstergelerden. Arjantin %40’lık faiz oranıyla listede başı çekiyor. Türkiye ise son faiz artışlarıyla dünyada en fazla faiz veren 7. ülke.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 6

Ele aldığımız son gösterge ise cari açık. Bir ülke cari açık verdiğinde basit olarak yurt dışından gelen paranın daha fazlasını yurt dışına göndermiş demektir. Bu göstergede ilk sırada geçen yıl yaklaşık 466 milyar dolar açık veren ABD yer alıyor. Bu listede 47 milyar dolarlık cari açıkla Türkiye 5. sırada.

Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyededir. Dünyada bir numara. 7

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ekonomisinin tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden daha iyi durumda ve bir numara olduğuna dair iddiası veriler ile desteklenmemektedir. Ele aldığımız yedi başlıkta Türkiye ekonomisinden daha iyi performans gösteren hem “gelişmiş” olarak hem de “gelişmekte olan” ülkeler olarak nitelendirilen birçok ülke bulunmaktadır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Haziran 2018 Son Güncelleme:   11 Temmuz 2018