Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımı ödemelerini kim gerçekleştirdi? Biz gerçekleştirdik.

24 Temmuz 2018 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Politika

Konut Edindirme Yardımı Ödemeleri AK Parti Döneminde mi Yapıldı?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz Salı günü partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında geçmiş hükümetlerin icraatlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımı ödemelerinin AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını iddia etti.

Konut Edindirme Yardımı (KEY) Nedir?

Konut Edindirme Yardımı (KEY) fonu Turgut Özal’ın lideri olduğu ANAP döneminde 1986 yılında çıkarılan bir kanunla başlayan ve devlet memurları ile emekliler ve silahlı kuvvetler personeli ve işçilerinin ev sahibi olmasını amaçlayan bir fon idi. KEY fonu 1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1995 yılı Aralık ayı sonu itibariyle de durdurulmuştur. Fonun finansmanı çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiler ile sağlanmaktaydı. Bu fondaki birikimin, devletin de sağladığı katkı ile beraber enflasyon etkilerinden korunacak finansal enstrümanlarla değerlendirilmesi de kanun tarafından öngörülmekteydi.

Fonun işleyişi 1996 yılında durduruldu ve 1999 yılında fonun tasfiyesi kararı alındı. Sonrasında fonda biriken tutar değerinde gayrimenkul Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) A.Ş.’ye devredildi. Bu devir öncesinde ve esnasında, maaşlarından yapılan kesintilerle fonu finanse eden çalışanlar herhangi bir geri ödeme almadı. Bu çalışan sayısının 6 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

KEY ödemelerinin yapılmasındaki gecikme kadar, fondaki birikimin kanunun öngördüğü şekilde enflasyon etkisinin azaltacak finansal enstrümanlarla değerlendirilmemesi de eleştiri konusu oldu. Buna göre birden fazla kanal aracılığıyla değerlendirilmesi gereken birikimler yalnızca Emlak Bankası’nın yüksek enflasyon oranlarını yakalayamayan faiz uygulaması ile değerlendirildi ve böylece fonun toplam değeri yükselmedi. Bu da geri ödemelerin beklenenden çok daha az miktarda olmasına sebep oldu.

KEY ödemeleri ise 2007 yılında yayınlanan 5664 sayılı kanun aracılığıyla 2008 yılı Temmuz ayında gerçekleşmeye başladı.

Tasarruf Teşvik Fonu Nedir?

Tıpkı KEY fonu gibi Tasarruf Teşvik Fonu (TTF) da ANAP döneminde, 1988 yılında başlayan bir uygulamaydı. Bu uygulamada çalışanların gelirlerinden düzenli olarak yapılan zorunlu kesintiler ayrı bir fonda biriktiriliyor ve faizlendiriliyordu. Ancak bu fonun da yönetimi KEY fonundaki gibi sorunlu devam etti ve program 2003 yılında durduruldu. Fonda biriken miktar ise bu yıl itibariyle hak edenlere dağıtılmaya başlandı. Bu ödemeler taksitlere yayılarak yapıldı ve birkaç yıl devam etti.

Sonuç olarak her iki fon 2002 öncesinde başlamış ancak birikimlere dair geri ödemeler 2002 sonrasında AK Parti hükümetleri dönemlerinde yapılmıştır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Temmuz 2018