Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelir 2002 yılında Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 37'si düzeyindeyken, bunu yüzde 62'ye çıkardık.

21 Şubat 2018 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

Satın Alma Gücüne Göre Milli Gelir

11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelir 2002 yılında Avrupa Birliği ortalamasının %37'si düzeyindeyken bunu %62'ye çıkardık" iddiasında bulundu.

Satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen GSYH'yi incelemek, ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını ortadan kaldıran ortak bir para birimi varmışçasına, ülkeler arasındaki gelir düzeyini karşılaştırma olanağı sağlıyor. Eurostat üzerinden 1995-2016 yılları arasında, Türkiye de dahil olmak üzere, Avrupa ülkelerinin SGP cinsinden GSYH verilerine ulaşmak mümkün. Her yıl için AB genelinde ortalama GSYH hacmini 100 kabul edersek, diğer ülkelerin durumunu görebiliriz. Örneğin hacim endeksi 100'ün üzerinde olan ülkelerde GSYH miktarı AB ortalamasının üzerinde olacakken, 100 altında kalan ülkeler de ortalamanın altında olacaktır.

Satın alma gücü paritesine göre kişi başına gelir 2002 yılında Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 37'si düzeyindeyken, bunu yüzde 62'ye çıkardık. 1

Kaynağa göre Türkiye'de SGP'ye göre kişi başına düşen gelir 1995 yılında AB ortalamasının %41'i seviyesindeydi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılında %37'ye kadar düşen değer sonraki yıllarda devamlı artarak %65 seviyesine kadar yükseldi. 2016 yılında ufak bir düşüş yaşayan oran, 2017'de de benzer seviyelerde kalacaktır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Şubat 2018