Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

okuma yazma oranınımız neredeyse yüzde 100'lere yaklaştı

11 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014

okuma yazma oranınımız neredeyse yüzde 100'lere yaklaştı

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Temmuz 2014 tarihinde, İstanbul’da yaptığı açıklamada Türkiye’de okuma yazma bilen oranının % 100’lere yaklaştığını iddia etmiştir.

TÜİK’in 1935-2000 arası nüfus sayımları,  2000’den sonra da adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini kullanarak oluşturulan tabloda Türkiye’de nüfusun okuryazarlık durumunu görebilirsiniz.

Yıllar

Okuryazarlık Oranı (%)

1935

19,25

1940

24,55

1945

30,22

1950

32,51

1955

40,99

1960

39,51

1965

48,76

1970

56,21

1975

63,72

1980

67,48

1985

77,45

1990

80,49

2000

87,32

2008

91,78

2009

92,47

2010

93,96

2011

95,13

2012

95,78

2013

96,00

Tabloya baktığımızda neredeyse düzenli bir artışla (1955 – 1960 arasındaki düşüş haricinde) Türkiye’de okuryazarlık oranının % 19 seviyelerinden 78 yılda % 96 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Ek hesaplamalarla 1935-2000 arasında yıllık artış yaklaşık % 1,13’tür. Bu artışa neden olan faktörler çok çeşitli olabilir. Eğitim kalitesinin artmasının yanı sıra, okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfusun azalması ve teknolojik gelişimler bu oranı etkileyecek etmenlerdir. AK Parti iktidarını da kapsayan 2000 – 2013 periyodunda ise yıllık artış % 1,44’tür. Genel artış ve son yıllardaki artışın nedeni daha kapsamlı bir araştırma gerektiren konulardır, fakat yüzeysel bir değerlendirme yaptığımızda AK Parti hükümeti döneminde okuryazarlık oranı kendinden önceki ortalamalardan bir miktar daha fazla artarak genel eğilimini devam ettirmiştir. Bu artışı devam ettirdiği takdirde de % 100’lere ulaşması için 3-4 sene gerekmektedir.

Dolayısıyla, T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır. 

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   11 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970