Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

İstihdamdaki kırılmanın önüne geçerek ibreyi yukarı çevirdik. 28,6 milyon kişilik istihdam seviyesine ilk kez ulaşıldı.

20 Şubat 2018 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

İstihdam Edilen Kişi Sayısı Artıyor, Peki Ya Oranı?

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 28,6 milyonluk istihdam seviyesine ilk kez ulaşıldığını iddia etti.

2015'ten buyana tek hanelere inmeyen işsizlik oranı, son aylarda azalma eğilimi göstererek Kasım 2017'de %10,3'e kadar geriledi. Buna paralel olarak istihdam edilen nüfusta da bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, istihdam edilen nüfusun 28,6 milyona ulaştığı iddiası doğru; 2017 Ocak ayında 28,8 milyona çıkan istihdam edilen nüfus miktarı en yakın tarihte açıklanan Kasım 2017 verilerine göre 28,5 milyon seviyesinde.

Son 15 Yılın İstihdam Oranı, Önceki 15 Yılın İstihdam Oranın Altında

Ancak istihdam edilen nüfus artışı, toplam nüfus artışına paralel olarak beklenmedik bir durum değil. Daha sağlıklı bir tespit yapabilmek için 15 yaş ve üstü çalışabilir durumdaki nüfusun istihdam oranına bakmak gerekecektir. 2017 Kasım itibariyle 15 yaş üstü toplam nüfus içinde istihdam edilenlerin oranı %47,3 seviyesindeydi. Ancak yakın Türkiye tarihinde istihdam oranının daha yüksek olduğu dönemler de oldu.

İstihdamdaki kırılmanın önüne geçerek ibreyi yukarı çevirdik. 28,6 milyon kişilik istihdam seviyesine ilk kez ulaşıldı. 1

Örneğin AK Parti iktidarları öncesindeki 15 yıllık dönemde (1988-2002) ortalama istihdam oranı %49,5 ile %43'lük AK Parti dönemi ortalamasının üzerindeydi. Ayrıca son 30 yılın en düşük istihdam oranı da yine AK Parti iktidarlarına denk gelen 2009'da gerçekleşti.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddiasında öne sürdüğü istihdam edilen nüfus sayısı resmi kaynaklarla örtüşüyor, ancak işsizlik sorunun ciddiyetini koruduğu Türkiye'de istihdam oranında geçmiş dönemlere oranla bir artış değil, azalış söz konusu.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   21 Şubat 2018