Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

(İnsani yardımlar konusunda) Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir.

23 Eylül 2014 tarihinde New York 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

İnsani Yardım Konusu Gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül 2014’te ABD’de Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) yaptığı konuşmada insani yardım konusunda Türkiye’nin dünyanın en cömert ülkesi olduğunu iddia etmiştir.

Bu iddiayı analiz etmek için Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası (GSMH) ile insani yardımlara ayrılan pay arasındaki ilişkiye bakılabilir. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin 2013 yılı GSMH’si 820.6 milyar $’dır. Küresel İnsani Yardım Kurumu’nun (Global Humanitarian Assitance) 2014 raporuna göre 2013 yılında Türkiye’nin yaptığı insani yardım miktarı 1.6 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu rakamlara göre, 2013 yılında Türkiye GMH’sinin 1.6/820.6 milyar $’ını, yani %0.19’unu insani yardımlara harcamıştır.

Küresel İnsani Yardım Kurumu’nun söz konusu raporuna göre ise bu rakam %0.21’dir. Bu oran dikkate alınarak bir sıralama yapıldığında Türkiye gerçekten de dünyadaki en cömert ülkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Rapora göre Türkiye’nin ardından sırasıyla %0.20 ile Kuveyt, %0.15 ile Lüksemburg, %0.14 ile İsveç ve %0.12 ile Danimarka gelmektedir.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Eylül 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970