Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

HES Santrali’nden derelere verilen suyun oksijen oranı daha yüksektir.

14 Haziran 2014 tarihinde Artvin 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Çevre & İklim
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

HES Meselesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2014 tarihinde, Artvin’de yaptığı konuşmasında hidroelektrik santralinden derelere verilen suyun oksijen oranının daha yüksek olduğunu iddia etmiştir.

Hidroelektrik santrallerinin su kalitesine etkisi ile ilgili baktığımız iki kaynakta da Erdoğan’ın iddiasının aksine santral türbinlerinin sudaki oksijen seviyesini düşürdüğü belirtilmektedir.

İlgili alıntı;

“Hidroelektrik santrallerin (HES) türbinleri sudaki oksijen seviyesini düşürmektedir. Baraj gölündeki oksijen bakımından fakir dip suların enerji üretimi için kullanılması mansap suyun DO seviyelerini düşürerek etkilemektedir”

Bu kaynaklarda nehirlerin çok karmaşık yapılı dinamik sistemlere sahip olduğu ve çözünmüş oksijen miktarına etki eden çok çeşitli değişken koşullardan ve nehir yatağı üzerinde inşa edilen yapılardan etkilendikleri vurgulanmıştır.

Bir diğer kaynakta su içindeki çözülmüş oksijen seviyesinin su kalitesinin temel göstergelerinden biri olduğu ve kirliliği engellemek için gerekli olan bakterilerin yaşaması için elzem olduğu belirtilmiştir.

Daha fazla bilgi için referans kısmına bakılabilir.

Dolayısıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   14 Haziran 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970