Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Hastane ve yataklı tedavi kurumu sayısını 1.156'dan 4.636'ya, Aile Sağlığı Merkezleri sayısını 9 binden 17 bine çıkarttık.

13 Haziran 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Sağlık
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2017 Son Güncelleme: 15 Haziran 2017

Yataklı Sağlık Kurumlarının Sayısı Ne Kadar Oldu?

AK Parti Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidara geldikleri dönemdeki sağlık istatistikleri ile güncel durumu karşılaştırdı ve bazı iddialarda bulundu. Bunlardan ilki, hastane ve yataklı tedavi kurumu sayıları ile ilgiliydi. Erdoğan demecinde göreve geldikleri dönemde 1.156 olan hastane ve yataklı sağlık kurumu sayısını, 4.636’ya çıkarttıklarını iddia etti.

Bu iddiayı kontrol etmek için iki farklı kaynaktan yararlanılabilir. İlki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yayımlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı, ikincisi de resmi istatistik kurumu olan TÜİK. Bu iki kaynakta da veriler birbiri ile uyumlu görünüyor. 2016 yılında yayımlanan en güncel yıllığa göre, 2002 yılı sonunda Türkiye’de Erdoğan’ın iddia ettiği gibi 1.156 adet yataklı sağlık kurumu varmış. 2015 sonuna gelindiğinde ise bu sayı 1.533’e yükselmiş. İddia ise 4.636’ya çıkartıldığıydı. İddiada geçen “hastane ve yataklı sağlık kurumu” ifadesi yataklı sağlık kurumlarının hepsini kapsıyor, kaynaklardan incelenen veriler de yataklı sağlık kurumlarını ele alıyor.

Hastane ve yataklı tedavi kurumu sayısını 1.156'dan 4.636'ya, Aile Sağlığı Merkezleri sayısını 9 binden 17 bine çıkarttık. 1
Kaynak: TÜİK

Hastane ve yataklı tedavi kurumu sayısını 1.156'dan 4.636'ya, Aile Sağlığı Merkezleri sayısını 9 binden 17 bine çıkarttık. 2

Erdoğan’ın demecinin ikinci kısmına baktığımızda ise, Aile Sağlık Merkezlerinin sayısının 9 binden 17 bine çıkartıldığı iddiasını görüyoruz. Yine resmi kaynaklardan yapılan kontrollere göre, Türkiye’de 2015 yılı sonunda 6.902 adet Aile Sağlık Merkezi bulunuyor. Cumhurbaşkanı’nın iddiasında yer alan 17 binlik bir Aile Sağlık Merkezi durumu mevcut değil. Aile Hekimliği Birimi sayısı ise, güncel verilere göre 22 bine yakın durumda.

Hastane ve yataklı tedavi kurumu sayısını 1.156'dan 4.636'ya, Aile Sağlığı Merkezleri sayısını 9 binden 17 bine çıkarttık. 3

Genel olarak incelendiğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık kurumlarının artış sayıları ile ilgili iddialarında doğruluk payı bulunmamaktadır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Haziran 2017 Son Güncelleme:   15 Haziran 2017