Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Hakim ve savcılarımızı arttırarak, yargıdaki dosya sayımızı azalttık, dosya yığılmalarının önüne geçtik.

16 Ekim 2018 tarihinde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni 'nde söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Adalet

Davaların Önemli Bir Kısmı Hala Bir Sonraki Yıla Kalıyor

Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarları süresince hâkim ve savcı sayılarının arttırılarak, yargıdaki dosya sayısının azaltıldığını ve dosya yığılmalarının önüne geçildiğini iddia etti.

2006’dan Bu Yana Hakim ve Savcı Sayısı %80 Arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddiasını Adalet Bakanlığı istatistiklerinden faydalanarak inceledik. Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan Adalet Yıllıklarının ilki 2006 senesine ait. Bu rapora göre 2006 yılında Türkiye’deki toplam savcı sayısı 2.688’di. Aynı yıl görevli olan hakim sayısı ise 6.405’di. 2006’dan bu yana her iki alandaki personel sayısı 80’in üzerinde artış göstermiş.

Hakim ve savcılarımızı arttırarak, yargıdaki dosya sayımızı azalttık, dosya yığılmalarının önüne geçtik. 1

AK Parti İktidarında Hakim Başına Düşen Dava Sayısı 1969-2002 Ortalamasının Üzerinde

Erdoğan iddiasında yarıdaki dosya sayısının azaldığını iddia etmişti. Bu nedenle ceza, hukuk ve idari mahkemelerde hakim başına düşen dosya sayısını inceledik. TÜİK’in yayınladığı adalet istatistiklerinde 1969’dan bu yana hakim başına düşen dava sayısını incelemek mümkün. Kaynağa göre 1969’dan bu yana hakim başına düşen dava sayısının en az olduğu dönem 577 dava ile 1992 senesiymiş. 1969-2002 arasındaki dönem ile AK Parti iktidarı dönemindeki ortalama dava sayısı kıyaslandığında önceki dönemlerde ortalamasının 766 olduğunu görüyoruz. 2003-2016 arasında ise hakim başına düşen dava sayısı ortalama 922 oldu. Buna rağmen 2010’dan bu yana hakim başına düşen dava sayısında düzenli bir azalma olduğu aşağıdaki grafikten anlaşılıyor.

Hakim ve savcılarımızı arttırarak, yargıdaki dosya sayımızı azalttık, dosya yığılmalarının önüne geçtik. 2

Davaların Önemli Bir Kısmı Hala Bir Sonraki Yıla Kalıyor

Son olarak dosya yığılmalarının önüne geçilmesi konusunda ne ölçüde başarı sağlandığını yıllara göre mahkemelere gelen dosya sayısı ile karara bağlanan (gelecek yıla devretmeyen) dosya oranını dikkate alarak inceliyoruz. 2004-2016 yıllarını dikkate aldığımız bu grafikte gelen ve karara bağlanan dosya oranında anlamlı bir azalma olmadığını görüyoruz. Diğer bir deyişle, hakim sayısında yaşanan artışa rağmen, davaların sonlandırılmasında bir verim artışı söz konusu değil. Aksine 2016 itibariyle mahkemeye gelen davaların karara bağlanma oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan %56,7’ye gerilemiş.

Hakim ve savcılarımızı arttırarak, yargıdaki dosya sayımızı azalttık, dosya yığılmalarının önüne geçtik. 3

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, AK Parti iktidarı döneminde hakim ve savcı sayısında %80’in üzerinde bir artış gerçekleşmiş olmakla birlikte bu artışın hakimler üzerindeki iş yükünü azalttığı ya da dava verimliliğini yükselttiğini söylemek mümkün değil.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   17 Ekim 2018