Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Gençliğimizde 10 kişiden biri üniversiteye girebiliyordu, artık açıkta kalma yok.

2 Nisan 2018 tarihinde İstanbul 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Eğitim

Üniversite Tercihlerinde Kimse Açıkta Kalmıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da yapımı tamamlanan yeni okul ve spor salonlarının açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulunarak, ülkenin ekonomi ve eğitim verilerine dair çeşitli sayılar sundu. Türkiye’de eğitim sisteminde yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, geçmişte üniversiteye 10 öğrenciden 1’inin yerleşebildiğini, günümüzde ise bir açıkta kalma probleminin söz konusu olmadığını iddia etti.

Geçmişte Durum Nasıldı?

Cumhurbaşkanı iddiasında referans noktası olarak “gençliğimizde” ibaresini kullandığı için ulaşılabilir istatistikler arasından 1975-1985 yılları arasını değerlendirmemiz gerekiyor. Yükseköğretim Kurumu’nun veri tabanında yıllara göre üniversitelere başvuran ve yerleşen aday sayıları ile bunların yüzdesel oranını gösteren bir tablo mevcut. Bu verilere göre örneğin 1980 yılında 446 bin 963 aday öğrenciden 41 bin 574’ü bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmiş. 1980 öncesine ilişkin veriler hem sınav sistemi hem de sınavın bağlı olduğu kurumun yapısında gerçekleşen değişimler dolayısıyla ulaşılabilir ve net değil. Ancak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları tarafından basılan “Eğitimde Yörelerarası Dengesizlik” başlıklı kitapta, 1975 ve 1976 yılına ait konuya ilişkin derlenen çalışmalar bulunuyor. Bu kitapta yer alan bulgularla YÖK’den elde ettiğimiz sayıları incelediğimizde, 1980 yılında Cumhurbaşkanı’nın iddia ettiği gibi hatta daha az bir yerleşme oranı olduğunu, ancak diğer yıllarda başvuru yapıp üniversiteye yerleşen öğrenci oranının iddiada geçen “10’da 1 öğrenci” oranından çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Gençliğimizde 10 kişiden biri üniversiteye girebiliyordu, artık açıkta kalma yok. 1

2017 yılında yapılan ÖSYS’e ilişkin istatistikler 2017 yılında sınava giren adaylara ilişkin detaylı bilgiler içeriyor. Bu istatistiklere göre, 2017 yılında 2.265.844 öğrenci sınava girmek için başvuru gerçekleştirmişken, üniversiteye gitmek üzere tercih yapan öğrencilerin sayısı ise 994.776. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde bir açıkta kalma probleminin var olmadığını iddia etse de, geçtiğimiz yıl için yerleşime açık olan toplam 910.671 kontenjanın varlığı göz önünde bulundurulduğunda, tercih yapan toplam öğrenci sayısının toplam kontenjandan yaklaşık 84 bin kişi daha fazla olduğunu anlıyoruz.

Bunun yanı sıra, 994.776 öğrenci tercih yapmasına rağmen toplam lisans ve ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı da 696.288 oldu. Açık öğretim fakülteleri de hesaba katıldığında, yerleşen öğrenci sayısı 825.394 oluyor ki bu sayı da yine tercih yapan toplam öğrenci sayısının altında kalıyor.

Gençliğimizde 10 kişiden biri üniversiteye girebiliyordu, artık açıkta kalma yok. 2

Geçtiğimiz senelere ilişkin güvenilir ve açık kaynaklar kesin olarak bulunamasa da üniversiteye gidebilen öğrenci oranı bulabildiğimiz yıllarda iddiadaki kadar düşük değil. Ayrıca halen, “açıkta kalma” ve “yerleşememe” üniversite çağındaki gençler için önemli bir sorun.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   3 Nisan 2018