Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor

9 Ocak 2020 tarihinde Basın açıklaması 'nda söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

Kadın ve Erkeklerde Ortalama İlk Evlilik Yaşları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak 2020’de "Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’ne katıldı. Törende yapmış olduğu açıklamada Erdoğan, “Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor.” iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu iddiasını incelerken, TÜİK’in kamuoyu ile paylaşmış olduğu verileri inceledik. Yaptığımız incelemelerde kadın ve erkeklerin ortalama ilk evlenme yaşlarına, evlenme ve boşanmalardaki değişim oranlarına, 30 yaş üzeri evlenmelerin toplam evlenmeler içerisindeki oranına baktık. Son olarak ise analizimizde Türkiye’de yıllara göre 30 yaş üstü hiç evlenmeyen bekar nüfusa odaklandık.

Kadın ve Erkeklerin Ortalama Evlenme Yaşı Yıllar İçerisinde Nasıl Değişti?

TÜİK verilerini incelendiğimizde, 2012 yılından 2018 yılına kadar olan sürecin, ortalama ilk evlilik yaşındaki düzenli artışa tanıklık ettiği göze çarpıyor. Daha açıkça söylemek gerekirse hem kadınların hem de erkeklerin ilk defa evlendikleri yaş git gide daha geç bir yaşa erteleniyor. 

2012 yılında erkekler için 26,7 olan ortalama ilk evlenme yaşı, 3 yıl sonra 27’ye, bir üç yıl sonra ise 27,8’e ulaşmıştır. Kadınlarda da durum farklı değildir, 2012 yılında ortalama ilk evlilik yaşı 23,5 iken 3 yıl sonra 23,9’a çıkmıştır. 2018’e gelindiğinde bu yaş kadınlar için 24,8 olmuştur. Yani 6 yıl içerisinde kadınlar için bu yaş yaklaşık bir buçuk, erkekler için ise yaklaşık bir yaş ileriye ötelenmiştir.

Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor 1

30 Yaş Üstü Evlenme Oranının Toplam Evlenmeler Arasındaki Oranı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 16 ile 29 yaş aralığında evlenenlerin toplam evlenenler içerisinde en yüksek çoğunluğa sahip yaş grubu olduğu görülmektedir. Bunun yanında 30 ile 70 üzeri yaşlar arasında evlenen kişi sayılarının, toplam evlenen kişi sayısı içindeki oranını incelendiğimizde, 2012 yılında %31 olan bu oran 2018 yılında bu yaş grubunun toplam içindeki maksimum ağırlığına yani %35’e çıkmıştır. Ayrıca 2012’den 2018’e gelindiğinde 30 yaş ve üzerinde evlenen kişi sayısının toplam nüfusa oranında %15’lik bir artış söz konusudur. Bu yaş grubunda evlenen insanların toplam nüfusa oranının artış hareketleri ise aşağıdaki gibidir.

Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor 2

Hiç Evlenmemiş Nüfus Ağırlığı

Son olarak bakılması gereken, nüfusun çoğunun “evde kalıp kalmadığı”, yani hiç evlenmeyen nüfusun genel nüfusa ağırlığıdır. TÜİK’e göre, 30 ile 59 yaş arasında hiç evlenmeyen toplam nüfus yaklaşık 2,9 milyondur. Bununla birlikte 30 ile 59 yaş aralığındaki toplam nüfusun yalnızca %8,8’inin hiç evlenmediği görülür. Yalnızca 30 ile 34 yaş aralığına bakacak olursak yaklaşık 1,2 milyon kişi hiç evlenmemiş olup, o yaş grubu içerisinde %18,3’lük paya sahiptir.

Gençlerimizin evlilik yaşı giderek yukarı doğru çıkıyor. Genç yaşta maalesef evlenmiyor, kızlarımız da erkeklerimiz de. Çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor 3

Sonuç olarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasının ilk kısmı, “evlilik yaşının sürekli yukarı çıktığı” verilerle desteklenmektedir. Her yıl artış trendi gösteren bu yaş sınırı, 2012’den 2018’e gelindiğinde kadınlar için 23,5’den, 24,8’e; erkekler için 26,7’den 27,8’e çıkmıştır. Öte yandan, demecin ikinci kısmında sarf edilen çoğu insanın 30’undan sonra evlendiği iddiası, doğru değildir. Evlenme oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-29 arasını kapsayan periyottur. Son olarak, 30 yaş üstü insanlar arasında hiç evlenmemiş olanların ağırlığı oldukça düşüktür, öyleyse bir çoğunluğu oluşturduklarını iddia etmek de doğru olmayacaktır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Ocak 2020 Son Güncelleme:   13 Ocak 2020