Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Gençlere yönelik eğitim öğretim, kültür, spor, sanat, kişisel gelişim hizmetleri sunan STK'ların ulaştıkları kişi sayısı her yıl artıyor.

6 Şubat 2018 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar

STK'lara Üye Olan Genç Sayısı Artıyor mu?

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hedef kitlesi gençler olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) her geçen yıl daha fazla gence ulaştığını iddia etti. BM'ye göre; 15-24 yaşları arasındaki kişilere "genç" deniyor.

Gençlerin En Faal Olduğu STK Faaliyet Alanları

Türkiye'de gençlerin en fazla içinde bulunduğu STK faaliyet kolları şu şekilde sıralanıyor:

* Spor

* Kültür-Sanat

* Düşünce Temelli STK'lar

Konuyu net olarak açıklığa kavuşturmak adına, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının her yıl sonunda açıkladığı "Yıllara, Nevilere ve İllere Göre Dernek ve Üye Sayısı" istatistiğinden faydalanacağız.

Grafiğe göre genç nüfusun STK katılım oranı devamlı artmıştır. (2012-2013 hariç). 5 yılda yaşanan artış oranı ise %17,3 olmuştur.

Gençlere yönelik eğitim öğretim, kültür, spor, sanat, kişisel gelişim hizmetleri sunan STK'ların ulaştıkları kişi sayısı her yıl artıyor. 1

Peki Genç Nüfus Ne Oranda Arttı?

Aynı 5 yıllık dönemde Türkiye'deki genç nüfusun artış oranı ise %3,2 civarında kalmıştır. Bu durumda STK'lara üye olan genç sayısı, toplam genç nüfus artışından fazla artmıştır.

Gençlere yönelik eğitim öğretim, kültür, spor, sanat, kişisel gelişim hizmetleri sunan STK'ların ulaştıkları kişi sayısı her yıl artıyor. 2

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   12 Şubat 2018