Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Geçen yılı 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatırımla kapattık. Bu yılın ilk dört ayında 3,6 milyar ile geçen yılın üzerine çıktık. Amerika ve Avrupa ile birlikte Körfez ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin payının da giderek yükseldiğini görüyoruz.

12 Temmuz 2017 tarihinde TOBB 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Uluslararası Doğrudan Yatırım Miktarları 2016'da Ciddi Şekilde Azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen toplantıda yabancı sermayeli yatırımcılarla bir araya geldi. Burada ekonomik gelişmeler hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı, çeşitli iddialarda bulundu. Erdoğan; geçtiğimiz yılda Türkiye'ye 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatırım yapıldığını, bu yılın ilk çeyreğinde de 3,6 milyar dolarlık yatırımla geçen yıla kıyasla daha yüksek bir performans geçekleştiğini iddia etti. Bunun yanı sıra, yatırım portföyünde Amerika ve Avrupa ile birlikte Körfez ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin de yatırım paylarının yükseldiğini söyledi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Mart 2017’de yayınladığı “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2016 Yılsonu Değerlendirme Raporu”na göre, Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişleri, Cumhurbaşkanı’nın iddiasıyla uyumlu olarak 2016 yılı sonunda 12,2 milyar $ oldu. 12,2 milyar $’lık UDY girişinin 6,2 milyar $’ını net doğrudan uluslararası sermaye girişleri, 2,1 milyar $’ını diğer sermaye ve 3,9 milyar $’lık kısmını ise yurtdışında yerleşik kişilerin gayrimenkul alımları oluşturdu.

Geçen yılı 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatırımla kapattık. Bu yılın ilk dört ayında 3,6 milyar ile geçen yılın üzerine çıktık. Amerika ve Avrupa ile birlikte Körfez ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin payının da giderek yükseldiğini görüyoruz. 1

Ancak bu miktar, 2015 ile karşılaştırıldığında yaklaşık %31 oranında bir düşüş ifade ediyor. Hatta 2010 yılından bu yana en düşük uluslararası yatırım da yine 2016 yılında gerçekleşmiş durumda.

Peki 2017 Yılı Nasıl Geçiyor?

YASED’in 2017 1. çeyrek raporuna göre; 2017 yılının ilk üç ayında Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştığında %1,85 oranında artış göstererek 2,8 milyar $ oldu. Nisan 2017'de gerçekleşen 765 milyon $ doğrudan yatırım ile de 2017 yılı ilk dört ayı net doğrudan uluslararası yatırım girişi, Cumhurbaşkanı’nın da iddiasındaki gibi, 3,6 milyar $ oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Amerika ve Avrupa ile birlikte Körfez ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin de yatırım payının yükseldiğini söylemesine rağmen, Ekonomi Bakanlığı’nın uluslararası doğrudan yatırım istatistiklerine ve TC Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilgili bölgelerin yatırımlarında azalmalar görünüyor. Tablo incelendiğinde Avrupa, Amerika ve Asya ülkelerinden gelen 2016 yılı toplam yatırımının önceki senelere oranla daha düşük olduğu gözlemleniyor. Burada bir tek Körfez ülkelerinden gelen UDY'nin 2017 yılında ciddi oranda yükseldiği göze çarpıyor.

Geçen yılı 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatırımla kapattık. Bu yılın ilk dört ayında 3,6 milyar ile geçen yılın üzerine çıktık. Amerika ve Avrupa ile birlikte Körfez ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin payının da giderek yükseldiğini görüyoruz. 2

Sonuç olarak, ulaşabildiğimiz veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın UDY miktarları ile ilgili iddiaları veriler ile örtüşmekte ancak bölgesel olarak bahsedilen artışların yaşanmadığı, aksine düşüşlerin olduğu görülmekte.

Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   12 Temmuz 2017 Son Güncelleme:   14 Temmuz 2017