Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin kilometre yol yapılmışken 12 senede 17 bin kilometre yolu nasıl yaptıysak...

8 Temmuz 2014 tarihinde Denizli 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014

Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin kilometre yol yapılmışken 12 senede 17 bin kilometre yolu nasıl yaptıysak...

T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Temmuz 2014 tarihinde, Denizli mitingi konuşmasında Cumhuriyet tarihinde 79 senede 6 bin km yol yapıldığını, AK Parti iktidarı boyunca 17 bin km yol yapıldığını iddia etmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Devlet ve İl Yolları Envanteri sayfasında Türkiye’de devlet ve il yollarının 1967-2013 arası gelişimi görmek mümkündür. İlgili verileri tabloda bulabilirsiniz.

 

Yıllar

Asfalt beton

Sathi kaplama

Parke

Stabilize

Toprak

Geçit Vermez

Toplam uzunluk

2002

6877

49943

126

2605

1025

792

61368

2003

6930

50218

132

2441

1018

752

61491

2004

7030

50461

136

2236

1214

737

61814

2005

7080

50302

133

2207

1329

888

61939

2006

7204

50159

135

2132

1226

908

61764

2007

7406

50619

158

1796

947

986

61912

2008

8004

50305

168

1600

862

1084

62023

2009

8681

49782

180

1490

783

1303

62219

2010

10197

48929

212

1314

782

1351

62785

2011

11561

47912

212

1077

721

1447

63930

2012

13150

46462

256

1069

666

1652

63255

2013

14870

45294

261

852

632

1587

63496

Toplam değişim

7993

-4649

135

-1753

-393

795

2128

 

Tabloda görüldüğü gibi, 31 Aralık 2012 itibariyle asfalt yol 6877 km, devlet ve il yollarının toplam uzunluğu ise 61368 km.’dir. AK Parti iktidarı sürecince 7993 km asfalt yol yapılmıştır ve 2128 km. yeni yol da toplam uzunluğa eklenmiştir. Bu bilgilerden hareketle Erdoğan’ın iddiasında 2002’ye kadar yapılan asfalt yol miktarı 6 bin km değil 6877 km’dir ve AK Parti iktidarı süresince yapılan asfalt beton yol miktarı 17 bin km değil 7993 km’dir. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün verileri Erdoğan’ın iddiasındaki verilerle önemli ölçüde uyuşmamaktadır.

 

Fakat ek bilgi olarak birkaç noktayı eklemek resmi daha iyi görme açısından önemlidir. 1967-2013 arası karayolları istatistiklerini genel olarak değerlendirdiğimizde  1967 – 2002 arası her yıl ortalama 160 km asfalt beton yol yapılmakta, toplam uzunluğa da 62 km yol eklenmektedir. AK Parti’nin iktidar olduğu 2003-2013 periyodunda ise her yıl 727 km asfalt beton yol yapılmış ve 193 km yeni yol eklenmiştir. Ortalamalar arasındaki farkın bu denli açık olması AK Parti iktidarının yol yapımına ciddi şekilde eğildiğinin göstergesidir.

 

Genel değerlendirmeyi dikkate aldığımızda, T.C. Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında büyük oranda doğruluk payı yoktur. 

 

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   8 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970