Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Büyüme rakamımız, AB ortalamasının neredeyse iki katına çıktı.

4 Nisan 2017 tarihinde Zongul 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme

Türkiye'nin Büyüme Oranı, AB Ortalamasının İki Katı Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak’ta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin büyüme oranının AB ortalamasının neredeyse iki katına çıktığı iddiasını öne sürdü.

Türkiye Ekonomisinin Yıllık Büyüme Ortalaması %4,5 AB Ortalaması %2,8

AB üyesi ülkelerin birçoğu yüksek gelirli, gelişmiş ülkeler grubunda yer alıyor. Dolayısıyla bu ülkelerdeki büyüme oranlarının, Türkiye gibi gelişmekte olan, orta gelirli ülkelere kıyasla daha düşük ancak düzenli bir şekilde gerçekleşmesini bekleyebiliriz. Dünya Bankası veri tabanında 1961-2015 yılları için erişilebilir olan ulusal ekonomi verilerinden faydalanılarak, Türkiye ve AB’nin büyüme oranlarını karşılaştırabiliriz.

Büyüme rakamımız, AB ortalamasının neredeyse iki katına çıktı. 1

AK Parti İktidarında Büyüme Ortalaması %4,9 iken Önceki Dönemlerde %4,4’tü

AB’nin 1961-2016 yılları arasındaki ortalama büyüme oranı %2,8’dir. Bu dönemde Türkiye ekonomisi ise yıllık ortalama %4,5 büyümüştür. Bu oranlara göre son 55 yılda Türkiye’nin büyüme oranı AB’nin 1,6 katı olarak gerçekleşti. AK Parti iktidarı döneminde ise (2002-2016) AB’nin ortalama büyümesi %1,2 olarak gerçekleşirken, Türkiye’nin ortalama büyümesi %4,9 oranındaydı. Dolayısıyla Türkiye’nin büyüme oranı AK Parti iktidarı döneminde AB ortalamasının 4,1 katıydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin büyüme oranının AB ortalamasının neredeyse iki katına çıktığını ifade etmişti. Dünya Bankası verileri aradaki farkın daha da büyük olduğunu gösteriyor. Bu durumda iddiada doğruluk payı vardır diyoruz.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Nisan 2017 Son Güncelleme:   5 Nisan 2017