Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan ülkeyiz. IMF’nin, OECD’nin ölçeklerine bakıyorsun en iyi konumda olan ülkeyiz

28 Ekim 2020 tarihinde Basın Açıklaması 'nda söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme

Büyüme Oranında Türkiye'nin Dünya Ülkeleri İçindeki Yeri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim 2020 tarihinde partisinin genel kurul toplantısının ardından basına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu konuşmada Türkiye’nin ekonomik durumuna da değinen Erdoğan şu iddiada da bulundu: “Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan ülkeyiz. IMF’nin, OECD’nin ölçeklerine bakıyorsun en iyi konumda olan ülkeyiz.”

Türkiye’nin ve çoğu dünya ülkesinin en güncel GSYH büyüme oranları Haziran 2020 başlığı altında açıklanan 2020 2. çeyrek verileri. Dünya ülkelerinin güncel milli hasılaları Trading Economics tarafından “GDP Annual Growth Rate” başlığı ile açıklanan verilerle incelendiğinde, çoğu ülkenin COVID-19’un en önemli etken olarak nitelendirildiği bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonomik büyüme değil, ekonomik küçülme gerçekleştirdiği gözlemlenmekte. Bu veriler ışığında Türkiye GSYH’si de 2020’nin ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,9 oranında azaldı. Bunun yanında Trading Economics’in verileri incelendiğinde, aynı dönem için yıllık GSYH büyüme verileri açıklanan 46 ülkenin ekonomisin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye’den daha az küçüldüğü, 1 ülkenin ise büyüdüğü görülüyor.

Bunların yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasının 2. kısmında belirttiği OECD ve IMF vurgusu da incelenmeli. 2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonomide daralma yaşayan 46 ülkeden 17’sini ise cumhurbaşkanının iddiasında belirttiği OECD ülkeleri oluşturuyor.

OECD ve IMF’nin Açıkladığı Ekonomik Görünüm Raporları

OECD ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar güncel verilerle beraber gelecek yıllar için ülkelere dair ekonomik beklentileri açıklıyor. Dünya ülkelerinin güncel GSYH verilerinin dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında “IMF ve OECD ölçekleri” olarak nitelendirebileceğini düşünülen bir konu da bu geleceğe dair GSYH beklentileri.

OECD’nin COVID-19’un da etkisiyle beraber yayınlamış olduğu raporda 19 ülkenin 2020 yılında ekonomik büyüme tahmini yayınlanmış. OECD raporuna göre Türkiye’nin 2020 yılı GSYH büyüme beklentisi %-2,9 ile negatif seyretmekte. Bunun yanında OECD Çin GSYH’sinin yıl sonunda %1,8 büyüyeceğini, Güney Kore milli gelirinin ise %1 küçüleceğini öngörüyor. Türkiye OECD tahminlerine göre bu ülkelerin ardından geliyor.

OECD’nin dışında IMF de Ekim 2020’de “World Economic Outlook” başlıklı bir rapor açıkladı. Bu raporun içinde de dünyadan birçok ülkenin 2019 verileriyle beraber 2020 ve 2021 yıllarına dair GSYH, enflasyon, işsizlik gibi en önemli makroekonomik göstergelerinin beklentileri mevcut. Rapor incelendiğinde IMF, 11 ülke ekonomisinin 2020 yılı sonunda yüzdesel bazda Türkiye’den daha az daralmasını bekliyor.

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddialarının başında belirttiği gibi şu anda ekonomik büyüme oranlarına bakıldığında dünyada en iyi noktada olan ülke Türkiye değil. En güncel veriler olan 2020 yılı 2. çeyrek verileri incelendiğinde, dünyada 46 ülkenin Türkiye’den daha iyi bir ekonomik büyüme performansı sergilediği görülüyor. Bununla birlikte bu 46 ülkenin 17’si OECD üyesi ve OECD ile IMF’nin 2020 yıl sonuna dair büyüme beklentilerinde de 2020 sonunda birçok ülkenin Türkiye’den daha iyi bir ekonomik büyümeye sahip olması bekleniyor.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   28 Ekim 2020