Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Bugün yer kürede yer alan doğalgaz rezervlerinin %70'i, petrol rezervlerinin ise %60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4., dünyanın en büyük 18. doğalgaz piyasası konumundadır

30 Kasım 2019 tarihinde Açıklaması 'nda söylendi.
Okuma Süresi    5 Dakika
Konu : Enerji

Petrol ve Doğalgaz Rezervleri

Not: Bu içerik Doğruluk Payı Antalya Atölyesi'ne katılan Sevilay Nur Saraçlar ve Doğukan Ayyıldız tarafından hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2019 tarihinde Edirne'nin İpsala ilçesindeki MS4 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Dünya enerji haritasının değiştiğini, bu alanda yeni aktörlerin, yeni projelerin geliştirildiğini anlatan Erdoğan, enerji güvenliğinin sağlanmasında üretici, transit ve tüketici ülkeler arasındaki etkin iş birliğinin önemini de vurguladı. Bununla birlikte Erdoğan, yer kürede yer alan doğalgaz rezervlerinin %70'inin, petrol rezervlerinin ise yüzde 60'ının komşu ülkelerin topraklarında bulunduğunu ve Türkiye’nin Avrupa'nın 4., dünyanın ise en büyük 18. doğalgaz piyasası konumunda olduğunu iddia etti. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu iddialarını analiz ederken British Petrol (BP) tarafından 2019 yılında yayınlanan Dünya Enerjisinin İstatistiksel İncelemesi raporunu inceledik.

Türkiye’nin Komşularının Petrol ve Doğalgaz Rezervleri

Türkiye’nin komşuları içerisinde yer alan Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Cumhurbaşkanı’nın da iddiasında da dahil etiği Rusya’nın petrol ve doğalgaz rezervlerini incelediğimizde, Rusya ve İran’ın doğalgaz rezervi bakımından bu ülkeler arasındaki en zengin iki ülke olduğu görüldü. Rusya 2018 yılında yaklaşık 39 trilyon m3 olan doğalgaz rezervi ile dünyadaki toplam doğalgaz rezervinin %19,8’ini elinde bulundururken, İran ise 32 trilyon m3’lük rezerviyle aynı oranda %16,2’sini elinde bulundu. Ayrıca Türkiye’nin doğalgaz rezervi değerleri diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğundan dolayı BP’nin raporunda bulunmazken, komşu ülkelerden Irak’ın 3,6 trilyon m3, Azerbaycan’ın ise 1,6 trilyon m3’lük doğalgaz rezervine sahip olduğu raporda paylaşıldı. Buna ek olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’in yayınlamış olduğu bir istatistikte ise Türkiye’nin doğalgaz rezervinin 25 milyar m3 olduğu bilgisi de yer aldı.

Bugün yer kürede yer alan doğalgaz rezervlerinin %70'i, petrol rezervlerinin ise %60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4., dünyanın en büyük 18. doğalgaz piyasası konumundadır 1

Türkiye’nin doğalgaz rezervi değerleri diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğundan dolayı BP’nin raporunda Türkiye rezerv kalemi bulunmazken, komşu ülkelerden Irak’ın 3,6 trilyon m3, Azerbaycan’ın 1,6 trilyon m3, Suriye'nin ise 0,3 trilyon m3'lük doğalgaz rezervine sahip olduğu raporda paylaşıldı. Buna ek olarak Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)’in yayınlamış olduğu bir istatistikte ise Türkiye’nin doğalgaz rezervinin 25 milyar m3 olduğu bilgisi de yer aldı.

Bugün yer kürede yer alan doğalgaz rezervlerinin %70'i, petrol rezervlerinin ise %60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4., dünyanın en büyük 18. doğalgaz piyasası konumundadır 2

Türkiye ve komşu ülkelerinin petrol rezervlerini inceleyecek olursak, BP tarafından yayınlanan aynı raporda Türkiye’nin Orta Doğu’daki komşuları İran ve Irak’ın petrol rezervi bakımından bu ülkeler içerisinde en zengin iki ülke olduğu belirtilmiş. İran’ın petrol rezervinin 21,4 milyon ton, bunun dünyadaki toplam rezervler içerisindeki payı da %9 olarak açıklanmış. Bununla birlikte Irak’ın yaklaşık 20 milyon tonluk petrol rezerviyle %8,5, Rusya’nın da 14,6 milyon tonluk petrol rezerviyle dünyadaki petrol rezervinin %6,1’ine sahip olduğu raporda belirtilmiş. Ayrıyeten Suriye'nin de petrol rezervinin 0,3 milyar ton olduğu da raporda açıklanmış.

Bugün yer kürede yer alan doğalgaz rezervlerinin %70'i, petrol rezervlerinin ise %60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4., dünyanın en büyük 18. doğalgaz piyasası konumundadır 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasındaki bir diğer iddiası ise Türkiye’nin Avrupa’nın 4., dünyanın ise 18. en büyük doğalgaz piyasası olduğu yönündeydi. Yine BP’nin yıllık raporuna göre 2018 yılında en çok doğalgaz tüketimi yapan dünya ülkelerinin başında 817 milyar m3 ile ABD geldi. Rusya 454,5 milyar m3 ile ABD’nin ardından 2. sırada yer alırken, Çin ise 225,6 milyar m3’lük doğalgaz tüketimi ile listede 3. sırada yer aldı.

Bugün yer kürede yer alan doğalgaz rezervlerinin %70'i, petrol rezervlerinin ise %60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4., dünyanın en büyük 18. doğalgaz piyasası konumundadır 4

BP’nin raporuna göre Türkiye 47,3 milyar m3’lük doğalgaz tüketimi Rusya’nın dahil olduğu Avrupa listesinde 5., Rusya’nın dahil olmadığı Avrupa listesine ise 4. konumda yer aldı. Bununla birlikte Türkiye bu tüketim rakamlarıyla dünyada da 18. sıradaydı. Fakat Türkiye’nin 2018 yılındaki doğalgaz tüketimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 48,9 milyar m3 olarak açıklanmış durumda. Bu doğrultuda Türkiye BP’nin raporuna göre dünyada 18. sıradayken, bakanlığın raporundaki rakam baz alındığında Arjantin’i geri de bırakarak 17. sırada da yer alabilir.

Sonuç olarak Türkiye’nin komşu ülkelerindeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin küresel payı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi %70 ve %60 seviyesinde değil. Türkiye’nin komşusu olan Rusya, İran, Irak ve Azerbaycan’ın toplam petrol rezervinin küresel payı %25, doğalgaz rezervinin küresel payı ise %39 seviyesinde. Ancak Türkiye doğalgaz piyasası büyüklüğü bakımından Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi Avrupa’da 4., dünyada ise 18. sırada.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   4 Aralık 2019