Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

Biz bunu (kişi başına düşen milli gelir) 3 bin 400 dolardan aldık 11 bin dolara çıkardık.

19 Temmuz 2014 tarihinde Ordu 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Cumhurbaşkanlığı 2014
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2014 Son Güncelleme: 27 Haziran 2020

Kişi Başına Düşen Milli Gelirde Artış Oldu Mu?

Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz 2014 tarihinde, Ordu'da yaptığı açıklamada AK Parti iktidarının kişi başına düşen milli geliri 3400 dolardan 11 bin dolara çıkardığını iddia etmiştir.

2002 – 2014 arası kişi başına düşen milli gelir değerlerini tabloda bulabilirsiniz. Kaynak olarak IMF ve TÜİK kullanılmış olup farklılıklar da gösterilmiştir.

Yıllar

Kişi başına düşen GSYİH (cari fiyatlarla)

Kişi başına düşen GSYİH (sabit fiyatlarla)

IMF

TÜİK

IMF

TÜİK

2002

-

3492 $

-

1099 TL

2003

-

4565 $

-

1143 TL

2004

5791 $

5775 $

1232 TL

1235 TL

2005

7040 $

7036 $

1319 TL

1322 TL

2006

7627 $

7597 $

1394 TL

1396 TL

2007

9206 $

9247 $

1442 TL

1443 TL

2008

10276 $

10444 $

1433 TL

1434 TL

2009

8527 $

8561 $

1346 TL

1347 TL

2010

10020 $

10003 $

1450 TL

1448 TL

2011

10476 $

10428 $

1557 TL

1552 TL

2012

10523 $

10459 $

1571 TL

1565 TL

2013

10815 $

10782 $

1604 TL

1609 TL

2014

9920 $

-

1623 TL

-

Tablo incelendiğinde bir sonuca hemen ulaşmak mümkün. Cari fiyatlarda kişi başına düşen milli gelirin 2002 – 2014 arası değişimine baktığımızda Erdoğan’ın iddiasının doğru olduğu çıkarımına varabiliriz. 2002’de milli gelir 3500 $’a yakın iken (ki bu değerin 2001 krizinden önce 1998’de 4300 $ olduğunu da ekleyelim) 2013’te bu rakam 11 bin dolara yaklaşmış. Fakat bu çıkarımın yanına iki önemli bilgiyi eklememiz gerekiyor.

Birincisi, cari fiyatlarla hesaplanmış kişi başına düşen milli gelir enflasyonu da içinde barındırdığından reel büyümeyi göstermekten uzaktır. Bu hesaplamayla kişi başına düşen milli gelir 2002’den bu yana % 208 oranında artmış gözükmektedir. Fakat 1998 yılı fiyatları baz alınarak yapılan milli gelir hesaplamasında (bu şekilde enflasyon etkisi sıfırlanır) 2002 – 2013 arası gerçek iyileşme % 46 düzeyindedir.

İkinci bir faktör ise milli gelir hesaplamasının 2002 – 2014 arasında iki kez değiştirildiği gerçeğidir. 2004 ve 2006 hesaplamalarında yapılan köklü değişiklikler her iki yılda da geçen dönemlerine oranla yaklaşık 2000 $’lık artışlar meydana getirmiştir. Daha önceki dönemlerle hesaplamaların standart olmaması nedeniyle cari fiyatlarda % 208’lik ve sabit fiyatlardaki % 46’lık artışlar aslında daha düşük seviyededirler.

Erdoğan’ın iddiasındaki istatistiki veriler doğru olsa da kullanımı ve içeriği abartı ve yanıltma içermektedir.

Sonuç olarak, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Temmuz 2014 Son Güncelleme:   27 Haziran 2020