Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

ABD’de yedi ay içerisinde sivil ölümleri 560'ı aşmış durumda.

10 Temmuz 2016 tarihinde Polonya 'da söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Adalet
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2016 Son Güncelleme: 11 Temmuz 2016

ABD'de Polis Kurşunu ile Ölen Siviller

ABD’de geçtiğimiz hafta iki siyahi vatandaşın polis kurşunuyla öldürülmesi sonrası artan gösteriler ve süreç içinde beş polisin bir keskin nişancı tarafından öldürülmesiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen sivil ölümleri meselesi uluslararası düzeyde bir kez daha gündeme geldi. Polonya’da düzenlenen NATO liderler zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu ve ABD’de son yedi ay içerisinde yaşanan sivil ölümlerinin 560’ı aşmış olduğunu iddia etti.

Medya Takibi ile Tespit Edilen Ölümler 500’ün Üzerinde

ABD’de güvenlik güçleri tarafından öldürülen vatandaşlarla ilgili düzenli ve eksiksiz bir kayıt sistemi bulunmuyor. FBI tarafından sürdürülen uygulamaya göre güvenlik teşkilatları gönüllülük esasına göre kendi yetki alanlarında ve görev sürecinde gerçekleşen ölümleri FBI’a bildirme seçeneğine sahipler. Ancak gönüllülük esaslı bu uygulama çoğu zaman gerçek durumu yansıtmakta yetersiz kalıyor. Örneğin 2005-2012 yılları arasında ABD’deki 18.000 polis merkezinden sadece 1.100’ü ölümlü olayları FBI’a bildirmiş.

Sivil ölümleri konusundaki bu açığı kapatmak amacıyla harekete geçenler ise bağımsız medya kuruluşları olmuş. Guardian’ın The Counted projesi medya taraması, polis raporları ve kitle kaynaklarını (crowdsourcing) kullanarak 2015’ten bu yana gerçekleşen sivil ölümlerini takip etmeyi hedefleyen bir proje. Guardian’ın çalışmasında faydalandığı açık kaynaklardan birisi de sivil bir girişim olan Killed by Police adlı bağımsız blok. Ulaşabildiğimiz bir diğer kaynak ise Washington Post’un yine açık kaynaklardan faydalanarak hazırladığı veri tabanı oluyor. Bu üç kaynağa göre ABD’de 2016 içinde şu ana kadar polisin neden olduğu ölüm sayıları tablodaki gibidir.

ABD’de yedi ay içerisinde sivil ölümleri 560'ı aşmış durumda. 1

Guardian’ın The Counted projesi ayrıca sivil kurbanları etnik kökenlerine göre sınıflandırarak ölümlerin etnik ayrımcılıkla bir alakası olup olmadığını belirlemeye çalışıyor. Görüldüğü gibi sayısal olarak en çok ölüm vakası beyaz vatandaşlar arasında olmakla beraber oransal olarak bir değerlendirme yapıldığında milyon kişi başına en çok ölüm Amerika yerlisi ve siyah vatandaşlar arasında oluyor.

ABD’de yedi ay içerisinde sivil ölümleri 560'ı aşmış durumda. 2

Görüldüğü gibi bağımsız medya kuruluşlarının veri çalışmalarına göre ABD’de 2016 yılında polis müdahalesi sonucu ölen sivil vatandaş sayısı 613’e kadar çıkabiliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Temmuz 2016 Son Güncelleme:   11 Temmuz 2016