Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

2002'de yüzde 72'ye ulaşan kamu borç stokunun milli gelire oranını 2016'da yüzde 28'e kadar düşürdük. Bu oranla Avrupa'nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız.

21 Şubat 2018 tarihinde Ankara 'da söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Büyüme , Genel Ekonomi
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2018 Son Güncelleme: 27 Şubat 2018

Kamu Borç Stokunun Milli Gelire Oranı Ne Kadar Azaldı?

11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında %72'ye ulaşan kamu borç stokunun milli gelire oranını 2016 yılında %28'e kadar düşürdük. Bu oranla Avrupa'nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız." iddiasında bulundu.

Erdoğan'ın iddiasını Hazine Müsteşarlığı, Ocak 2018 Borç Göstergeleri sunumu ve Eurostat verilerinden faydalanarak inceledik. Hazine Müsteşarlığı sunumuna göre Türkiye'nin brüt kamu borç stoku iddia edildiği gibi %72'den %28'e kadar düşmüş.

2002'de yüzde 72'ye ulaşan kamu borç stokunun milli gelire oranını 2016'da yüzde 28'e kadar düşürdük. Bu oranla Avrupa'nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız. 1

2016 yılı için kamu borç stoku, AB ülkeleri ile mukayese edildiğinde de benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. AB genelinde brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı ortalama %83,2 seviyesindeyken, %28,3’lük oranla Türkiye Estonya ve Lüksemburg’un ardından en iyi durumdaki ülke oluyor.

2002'de yüzde 72'ye ulaşan kamu borç stokunun milli gelire oranını 2016'da yüzde 28'e kadar düşürdük. Bu oranla Avrupa'nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız. 2
Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   23 Şubat 2018 Son Güncelleme:   27 Şubat 2018