Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

2002’de faiz harcamaları, vergi gelirlerimizin yüzde 86'sına karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle, topladığımız her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk. 2017 kesin rakamları itibarıyla bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi.

25 Aralık 2018 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Faiz Harcamalarının Vergi Gelirlerine Oranı Azalıyor

Partisinin Genel Başkanı sıfatıyla AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında faiz harcamalarının, vergi gelirine oranının %86 seviyesinde olduğunu, 2017 itibariyle bu oranın %10’lar seviyesine geldiğini iddia etti.

Erdoğan’ın iddiasını Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü verilerinden faydalanarak inceledik. Kaynağa göre, Türkiye’nin faiz harcamaları 2002’den bu yana yalnızca %9,3 oranında artarken, vergi gelirleri %800 civarında artış göstermiş. Dolayısıyla faiz harcamalarının vergi gelirine oranı da önemli ölçüde azalmış.

2002’de faiz harcamaları, vergi gelirlerimizin yüzde 86'sına karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle, topladığımız her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk. 2017 kesin rakamları itibarıyla bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddia ettiği gibi faiz harcamalarının vergi gelirine oranı 2002 yılında %87 seviyesinden 2017’de %10,6’ya kadar gerilemiş.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   2 Ocak 2019