Recep Tayyip Erdoğan T.C Cumhurbaşkanı

2002'de 195 olan baraj sayısına bir kısmı enerji ve sulama, bir kısmı sadece sulama amaçlı 423 yeni tesis ilave ettik, hidroelektrik santral sayısını da 49'dan 540'a çıkardık.

13 Haziran 2017 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Enerji
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2017 Son Güncelleme: 15 Haziran 2017

Baraj ve HES Sayıları AK Parti Dönemlerinde Ciddi Ölçüde Arttı

AK Parti Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002’de sayısı 195 olan barajlara, bir kısmı enerji ve sulama, bir kısmı sadece sulama amaçlı 423 yeni baraj ilave edildiğini, hidroelektrik santral sayısının ise 49'dan 540'a çıkarıldığını ifade etti.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması gerekçesiyle yerli kaynaklara yönelme politikasının temelinde baraj ve hidroelektrik santrallerin (HES) inşasına hız verilmesi yatıyor. Özellikle kurulu güç kapasitesi 5 MW’ın altında olan HES’lerin nehir yatakları üzerinde birbiri ardına ve yeterli denetimden uzak bir şekilde inşa edilmesi ise on yılı aşkın süredir toplumsal tepkilere neden oluyor. Tesislerin inşa ve işletmesinde kamu kurumlarının etkinliğinin azaltılması ve yerini kar öncelikli özel sektöre bırakması, bu dönemde tesis sayısının hızla artmasına olanak verdi. Peki baraj ve HES sayılarındaki artış Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği düzeyde gerçekleşti mi?

2003’ten Bu Yana Enerji, Sulama ve İçme Suyu Amaçlı 120 Baraj İnşa Edildi

Devlet Su İşleri (DSİ) 2015 yılı resmi istatistikleri 1936-2015 yılları arasında yapılan baraj sayılarına yıllık bazda ulaşım olanağı sağlıyor. Verilere göre 2015 itibariyle Türkiye’de bulunan 316 barajdan 120’si 2003 yılından sonra yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi 2002 yılında 196 baraj vardı, ancak baraj sayısındaki artış 423 değil, 120’dir.

2002'de 195 olan baraj sayısına bir kısmı enerji ve sulama, bir kısmı sadece sulama amaçlı 423 yeni tesis ilave ettik, hidroelektrik santral sayısını da 49'dan 540'a çıkardık. 1

DSİ Verileri Daha Fazla HES Olduğunu Gösteriyor

HES sayıları incelendiğinde 2015 itibariyle Türkiye’de 65’i DSİ, 513’ü özel sektör tarafından inşa edilen toplam 578 santral olduğu görülmektedir. 2003’ten bu yana DSİ tarafından 15 HES İnşa edilmişken, bu dönemde özel sektör tarafından inşa edilen HES sayısı ise 429 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan demecinde, HES sayısının 2002’de toplam 49 olduğunu öne sürmüştü. Ancak DSİ verileri 1924-2003 arasında özel sektör (84) ve DSİ (50) tarafından inşa edilen toplam 134 HES olduğunu gösteriyor.

2002'de 195 olan baraj sayısına bir kısmı enerji ve sulama, bir kısmı sadece sulama amaçlı 423 yeni tesis ilave ettik, hidroelektrik santral sayısını da 49'dan 540'a çıkardık. 2

Sonuç olarak 2002 sonrasında inşa edilen baraj sayısı 423 değil, 120’dir. HES sayısı ise 49’dan 540’a değil, 134’den 578’e yükselmiştir. Demeçte öne sürülen sayılar ile resmi veriler arasında belirgin farklar olmasına rağmen, tesis sayısında gerçekten de önemli bir artış gerçekleşmiştir.

Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   13 Haziran 2017 Son Güncelleme:   15 Haziran 2017