Özkan Yalım CHP Uşak Milletvekili

Çaykur Varlık Fonu'na devredildiğinden beri zarar ediyor: Kâr öngördü zarar 657 milyon oldu

18 Şubat 2020 tarihinde Sosyal Medya 'da söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Genel Ekonomi

Yıllar İçerisinde Çaykur'un Kâr ve Zararı Nasıl Değişti?

Bu içerik Doğruluk Payı gönüllü editörlerinden Doğukan Yıldız tarafından hazırlanmıştır.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Çaykur şirketinin Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından 657 milyon TL zarar ettiğini iddia etti.

Çaykur, Varlık Fonu’na Ne Zaman Devredildi?

Türkiye Varlık Fonu, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak amacıyla 26 Ağustos 2016’da kuruldu. Şubat 2017’de ise Türkiye’nin içinde bulunduğu olağanüstü hâl ve kanun hükmünde kararname yetkisiyle birçok büyük kamu kuruluşu bu fona devredildi. Ziraat Bankası, Borsa İstanbul, PTT ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) da bu fona devredilen kurumlar arasındaydı.

Çaykur’un yıllık faaliyet raporlarında açıkladığı gelir tablolarına bakıldığında; şirket, varlık fonuna devredilmeden önce 2015 ve 2016 yılında öngörülenin üstünde kâr ettiği görülmektedir. 2015 yılında 195 milyon TL zarar öngören şirket, yıl sonunda 22,7 milyon TL kâr ederken, 2016 yılı programında 48,3 milyon TL kâr öngörüp, yıl sonunda 82,1 milyon TL kâr açıkladı.

Varlık Fonu’na devredildikten sonra Çaykur’un gelir tablolarını incelediğimizde ise bu sefer yıllık öngörülerin uzağında 2017 ve 2018’de kurumun zarar açıkladığı görülüyor. 2017 programında 173,6 milyon TL kâr elde edeceğini öngören kurum, 267,7 milyon TL zarar açıkladı. 2018 yılında ise 42,3 milyon TL kâr elde edeceğini öngören Çaykur, yıl sonunda tam 657,1 milyon TL zarar açıkladı.

Çaykur Varlık Fonu'na devredildiğinden beri zarar ediyor: Kâr öngördü zarar 657 milyon oldu 1

Sonuç olarak; CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın iddia ettiği gibi Çaykur, Varlık Fonu’na devredildiğinden beri zarar açıklıyor. Ancak Özkan Yalım’ın iddia ettiği zarar miktarı Çaykur’un sadece 2018 yılındaki zararı olan 657,1 milyon TL. Çaykur’un Varlık Fonu’na devrinin ardından toplam zararı ise 924,8 milyon TL oldu.

Sonuç olarak;

Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   19 Şubat 2020