Ömer Fethi Gürer CHP Niğde Milletvekili

Türkiye’nin enflasyon oranı dünya ortalamasının beş katının üstüne çıktı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Twitter 'da söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

Enflasyon Durdurulamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şahsi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweet ile ülkedeki ekonomik gelişmeler üzerine çeşitli yorumlarda bulundu. Döviz kurundaki dalgalanma ve üretimde dışa bağımlılık gibi konularda iddialar dile getiren Gürer, Türkiye’nin enflasyon oranının yüksekliğine dikkat çekmek isteyerek bu oranın dünya ortalamasının 5 katından fazla olduğunu söyledi.

Enflasyon Artışı Sürüyor

Güncel olarak Mayıs 2018’e ilişkin enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı ve yıllık %12,15’lik oran ile son 15 yılın en yüksek mayıs ayı enflasyonu kaydedildi. Ancak, söz konusu tweetin paylaşıldığı 30 Mayıs tarihinde güncel olarak bir önceki 2018 Nisan ayının enflasyonuna ilişkin istatistikler bulunuyordu. Bu sebeple, milletvekilinin iddiasının doğruluğunu da Nisan 2018 dönemi üzerinden analiz etmemiz gerekiyor. TÜİK’in açıkladığı Nisan ayına ait tüketici fiyat endeksinde, o dönemde enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre %10,85 oranında artış göstermişti.

Enflasyon verileri ile karşılaştırma kolay bir iş değil. Ülkelerin enflasyon göstergelerini yayınlama sıklıklarındaki ve hesaplamalarındaki farklılık ve bazı ülkelere ilişkin verilerin mevcut olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, bu konuda farklı uluslararası kaynaklardan derleme yapmanın daha doğru olacağını düşündük. Trading Economics’in yayınladığı liste, ülkelerin enflasyon oranlarını karşılaştırmamıza olanak sağlıyor. Listede yer alan yıllık olarak veri düzenlemesi yapan ülkelerin Nisan 2018 enflasyon oranlarını sıraladığımızda, Türkiye’nin bu dönemde dünyada en fazla enflasyon oranına sahip ülkelerden biri olduğu da görülebiliyor.

Türkiye’nin enflasyon oranı dünya ortalamasının beş katının üstüne çıktı. 1

IMF’nin veri tabanında da enflasyona ilişkin veriler bulunuyor ve ülkelere tekil bakışın yanında ortalama oranlar da sunuyor. Bu göstergeye göre, IMF tarafından dünya enflasyon ortalaması Nisan 2018’de %3,2 olarak hesaplanmış. Yani, Türkiye’nin aynı aydaki enflasyon oranı dünya ortalamasının yaklaşık 3,4 katı durumda. İddiada referans gösterilen bir ölçüt olmasa da, daha sağlıklı bir karşılaştırma için Türkiye’nin enflasyon oranını aynı hesap dönemi için AB, G20 ve OECD ülkeleri içerisinde karşılaştırdığımızda önemli bir tablo da gözümüze çarpıyor. Türkiye’nin Nisan 2018 enflasyon oranı, AB ülkelerinin enflasyon ortalamasının tam 7,8 katı. OECD ortalamasının 4,7 katı, içinde bulunduğumuz G20 ülkelerinin ise 4 katı.

Türkiye’nin enflasyon oranı dünya ortalamasının beş katının üstüne çıktı. 2

Türkiye’nin Nisan 2018 enflasyon oranı Ömer Fethi Gürer’in iddia ettiği gibi küresel ortalamanın 5 katı değil 3,4 katı. Ancak sayısal veriyle tam olarak örtüşmeyen bir durum söz konusu olsa da, hem Türkiye’nin dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olduğu gerçeği hem de karşılaştırma anlamında daha sağlıklı sonuçlar sunan AB ve OECD ülkeleri ortalamalarına kıyasla durumun daha kötü olması, ortaya sıkıntılı bir tablo koyuyor.

Sonuç olarak;

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   7 Haziran 2018