Oktay Vural MHP İzmir Milletvekili

Türkiye, Yaşam Kalitesi Endeksi'nde maalesef son sıralarda.

10 Aralık 2014 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Sosyal Politikalar
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2014 Son Güncelleme: 1 Ocak 1970

Yaşam Kalitesi Endeksi'nde Sınıfta Kalan Türkiye

MHP İzmir milletvekili Oktay Vural, TBMM’de 2015 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin bazı kriterlerde yapılan uluslararası ölçeklendirmelerde son sıralarda olduğunu iddia etmiştir.

Vural’ın tam açıklaması şu şekilde,

“En zengin yüzde 10, ülke varlıklarının yüzde 80'ine sahip. Gelir dağılımı içerisinde, 21 ülke içerisinde sondan 2'nciyiz. Barınmada 36 ülkeden 36'cıyız. Türkiye, Yaşam Kalitesi Endeksi'nde maalesef son sıralarda. Türkiye'de insanın hayat kalitesi uluslararası rekabet endekslerine göre maalesef mümkün değil, maalesef gerilerdedir. Dünya Ekonomik Forumunun Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre Türkiye 134 ülke içerisinde 134'üncüdür”

Vural’ın iddialarını teker teker kontrol edelim.


“En zengin yüzde 10, ülke varlıklarının yüzde 80'ine sahip.”

Credit Suisse’nin yayınladığı Küresel Servet Raporu’na göre 2014’te Türkiye’de en zengin yüzde 10’luk kesim servetin (gelirin değil) yüzde 77’sine sahiptir. Bu oran 2000 yılında % 66’ydı.

“Gelir dağılımı içerisinde, 21 ülke içerisinde sondan 2'nciyiz.”

Gelir eşitsizliği göstergelerinden biri olan Gini katsayısına göre Türkiye, 21 OECD ülkesi arasından Meksika’dan sonra sondan ikincidir. Fakat aynı raporda dikkat çekilen başka bir husus da, 16 OECD ülkesinde Gini katsayısında gelir eşitsizliğine doğru bir kayma var iken Türkiye ve Yunanistan’da bu eğilim tersine doğrudur.

“Barınmada 36 ülkeden 36'cıyız.”

OECD Better Life Index’in alt göstergelerinden biri olan barınma konusunda Türkiye 36 OECD ülkesi arasından sonuncu sıradadır. Sıralama yapılan barınma skoru üç farklı faktöre göre hesaplanmaktadır. Ev harcamaları, ev içi temel gereklilikler ve kişi başına düşen oda sayısı. Türkiye’de kişi başına 1,1 oda düşüyor. Türkiye nüfusunun % 87,3’ü evinde sifonlu bir tuvalete sahip ve hanehalkı gelirinin % 21’ini ev ile ilgili harcamalara ayırıyor.

Bu endekste barınma dahil 11 göstergenin ortalamasında Türkiye son sırada yer alıyor.

“Dünya Ekonomik Forumunun Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre Türkiye 134 ülke içerisinde 134'üncüdür”

Dünya Ekonomik Forumu’nun, Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda (World Economic Forum, The Global Gender Gap Report) Türkiye 142 ülke arasında 125. sıradadır. Sıralamanın yapıldığı ortalama skora ekonomik katılım ve fırsat, eğitime erişim, sağlık ve siyasi katılım konusunda cinsiyetler arası farklılık puanlandırması üzerinde ulaşılıyor.

Vural’ın dört iddiasında üçü kaynaklarla desteklenirken biri çelişmektedir.

MHP İzmir milletvekili Oktay Vural’ın iddialarında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Aralık 2014 Son Güncelleme:   1 Ocak 1970