Oğuz Kaan Salıcı CHP İstanbul Milletvekili

Dış politika kaynaklı iç sorunlardan dolayı ilk defa 2014 yılında, Türkiye'de yerleşik kurulu firmalar yurt dışında 6,5 milyar dolar yatırım yaptı.

10 Ağustos 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    4 Dakika
Konu : Büyüme
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2016 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2016

Türk Firmalarının Doğrudan Yurtdışı Yatırımları Artıyor mu?

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, HDP’nin verdiği, başta Irak ve Suriye olmak üzere, dış politikada yaşanan iflasla ilgili olarak gerekli tespitlerin yapılması, iflas politikalarından halkların zarar görmesinin önüne geçilmesi ve yapısal politik değişikliklerin oluşturulması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge hakkında söz aldı. Salıcı konuşmasında, komşularla sıfır sorun politikasının son geldiği durumdan Türkiye’nin AB, Rusya ve İsrail’le bozulan ilişkilerine kadar AK Parti hükümetinin dış politikadaki performansını eleştirdi. Salıcı, dış politika kaynaklı iç sorunlardan dolayı ilk defa 2014 yılında, Türkiye’de yerleşik kurulu firmaların ülke dışına 6,5 milyar dolarlık yatırım yaptığını iddia etti.

Salıcı’nın iddiasında atıfta bulunduğu yatırım türü Türk firmalarının yaptığı doğrudan yurtdışı yatırımlardır. Doğrudan yurtdışı yatırım, kalıcı bir menfaat kurma amacıyla bir ülkede yerleşik şirketlerin başka bir ülkede sıfırdan bir şirket kurarak veya halihazırda bulunan bir şirketin öz sermayesine %10’dan fazla bir payla ortak olması yoluyla yaptığı uzun vadeli yatırımlardır. Ülkeler arasında farklılık gösteren hesaplama yöntemleri ve yatırım türü tanımlamaları doğrudan yurtdışı yatırım miktarlarında farklılıklara neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) farklılıkları belli ölçüde standardize etmekte ve verileri yayınlamaktadır. UNCTAD verilerine göre 2014’te Türk firmalarının başka ülkelere yaptığı doğrudan yatırım miktarı 6,6 milyar dolardır.

Dış politika kaynaklı iç sorunlardan dolayı ilk defa 2014 yılında, Türkiye'de yerleşik kurulu firmalar yurt dışında 6,5 milyar dolar yatırım yaptı. 1

Fakat şirketlerin farklı ülkelere doğrudan yatırım yapmadaki nedenleri çok farklı olabilir. Yeni pazarlara giriş, mevcut pazarlarda derinleşme, düşük üretim maliyeti ve hammaddeye erişim bu nedenlerden sadece dikkat çeken ana başlıklar.

2014 yılının en dikkat çekici yurtdışı yatırımı Yıldız Holding’in İngiliz bisküvi devi United Biscuits’i satın almasıydı. Bu satın almanın 3 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor ki bu miktar Salıcı’nın iddiasına konu olan 2014 doğrudan yurtdışı yatırım miktarının neredeyse yarısına tekabül ediyor. Yıldız Holding’in bu satın almayı yapmasında güdüleyen etken Türkiye’de dış politika kaynaklı iç sorunlar olabilir fakat pazarını genişletme isteği daha başat bir etken olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle, 2014’te Türkiye’den yurtdışına yapılan yatırımın fazlalığını dış politika kaynaklı iç sorunlara bağlamak teyite ve daha fazla kanıta muhtaç bir iddiadır.

Sonuç olarak, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın kullandığı sayısal veri doğru olmasına rağmen ana iddiasının teyite muhtaç olması nedeniyle iddiada kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'ın İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   10 Ağustos 2016 Son Güncelleme:   16 Ağustos 2016