Nursel Aydoğan HDP Diyarbakır Milletvekili

Uygulanan yanlış politikalar sonucu toplam hayvan varlığı 4-5 milyon baş gerilemiştir

25 Mart 2015 tarihinde T.B.M.M. 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Tarım & Gıda

Hayvan Sayımız Azalıyor mu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker adına verilen gensoru önergesi için partisi adına yaptığı açıklamada uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Türkiye’deki toplam hayvan varlığının 4-5 milyon baş gerilediğini iddia etmiştir.

Türkiye’nin toplam hayvan varlığı son 23 yılda 9 milyon geriledi

Türkiye’de hayvancılık ve hayvansal üretim istatistikleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’nde mevcut olan veriler ve idari kayıtlar ile bulundukları bölgelerde yaptıkları gözlemlere dayanmaktadır. Türkiye’de Genel Tarım Sayımları dışında 1984 yılında Genel Hayvan Sayımı yapılmıştır. Her yıl kurumlardan elde edilen veriler TÜİK tarafından derlenerek yayınlanır.

Son yayınlanan verilere göre, büyükbaş ve diğer sayısında bir azalma olurken küçük baş hayvan sayısında yüzde 7,7’lik bir artış yaşanmıştır.

Uygulanan yanlış politikalar sonucu toplam hayvan varlığı 4-5 milyon baş gerilemiştir 1

Veriler incelendiğinde, 1991 – 2014 arası toplam hayvan varlığında yaklaşık 9 milyon baş gerileme yaşandığı ortaya çıkıyor. Türkiye’de hayvan miktarı son 23 yılda yüzde 16 oranında düştü. Küçükbaş hayvan sayısındaki azalma ise 10 milyonu aştı. Deve, domuz, at, eşek ve katırı içeren diğer kategorisinde 1991 yılında 1,6 milyon baş hayvan bulunurken 2014 yılında bu rakam 300 bin civarına geriledi.

Son 23 yılın en düşük hayvan varlığının gerçekleştiği 2009 yılından sonra özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarından ciddi artışlar yaşandı. 2009’dan bu yana küçükbaş hayvan sayısı yüzde 40, büyükbaş hayvan sayısı ise % 32 oranında arttı.

Genel değerlendirmede, Aydoğan’nın konuşmasından iddianın kapsamı olarak 1980 sonrası dönem çıkarsandığı için toplam hayvan varlığında bir azalmanın olduğu iddiası, miktar tam olarak uyumlu olmasa da geçerlidir. Fakat mevcut bakan için verilen bir gensoru önergesi olması nedeniyle 2003 – 2014 arası toplam hayvan varlığına bakıldığında bir artış görülmektedir.

Bu nedenle, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın iddiasında kayda değer ölçüde doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın İddiasında Büyük Oranda Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   25 Mart 2015 Son Güncelleme:   27 Mart 2015