Nihat Zeybekci AK Parti Ekonomi Bakanı

Türkiye'de 2002 yılında milli gelirden Ar-Ge'nin aldığı pay binde 5'ti. 2012 yılı sonunda bu oran yüzde 0,92'ye çıktı.

29 Mayıs 2014 tarihinde İzmir 'de söylendi.
Okuma Süresi    1 Dakika
Konu : Bilim & Teknoloji
Koray
KORAY KAPLICA
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2014 Son Güncelleme: 8 Eylül 2017

Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı Arttı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 29 Mayıs 2014 tarihinde, Türkiye İnovasyon Haftası açılışında yaptığı açıklamada Türkiye’nin milli gelirinden Ar-Ge’nin aldığı payın 2002’de % 0,5 iken 2012 yılı sonunda % 0,92’ye çıktığını iddia etmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 20 Kasım 2013’te yayınladığı Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2012 bültenine göre 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı % 0,92’dir. Bu rakam 2011 yılında % 0,86’dır. Buna ek olarak TBMM’ye sunulan Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına göre Ar – Ge harcamalarının GSYİH içindeyi payı 2002 yılında % 0,53 iken 2012 yılı itibariyle % 0,92 olarak teyit edilmiştir.

Bu verilere bakılarak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin iddiasında doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin İddiasında Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   29 Mayıs 2014 Son Güncelleme:   8 Eylül 2017