Nihat Zeybekci AK Parti Ekonomi Bakanı

2002’de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının geliri, satın alma gücü, AB vatandaşlarının ortalamasının yüzde 35'iydi. 2014’te yüzde 60’a çıktı.

26 Nisan 2015 tarihinde Denizli 'de söylendi.
Okuma Süresi    2 Dakika
Konu : Büyüme
Doğruluk
DOĞRULUK PAYI
Yayın Tarihi: 26 Nisan 2015 Son Güncelleme: 28 Nisan 2015

Satın Alma Gücümüz AB Ortalamasının Yüzde Kaçı?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 26 Nisan 2015’te Denizli’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kişi başına satın alma gücünün 2002’de AB ortalamasının yüzde 35’i olduğu, bu oranın 2014’de yüzde 60’a yükseldiğini iddia etmiştir.

Satın alma gücü paritesi, bilhassa ülkeler arasında yıllık GSYH karşılaştırmaları yapılırken kullanılan geçerli bir belirleyicidir. Avrupa Komisyonu resmi istatistik birimi EUROSTAT 28 AB ülkesi, 3 EFTA ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç) ve 4 AB adayı ülkeden (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) oluşan 36 ülkenin satın alma güçleri doğrultusunda ortaya çıkan ortalamayı 100 endeksi varsayarak, bir değerlendirme yapmıştır.

2013 değerlendirmesine göre 257 endeks puanı ile Lüksemburg’un satın alma gücü paritesi, 36 ülke ortalamasının yüzde 157 puan üzerindedir. Lüksemburg’u 186 puan ile Norveç ve 163 puanla İsviçre takip etmektedir. Listenin en altında ise 28 puanla Arnavutluk yer almaktadır.

Türkiye’ye gelince, 2013’de 53 ve 2003’de ise 35 puana sahiptir. Her iki yılda da AB ortalamasının altında kalan Türkiye, buna rağmen büyük ölçüde Nihat Zeybekçi’nin iddiasını doğrulayan bir performansa sahiptir. Ancak dikkat edilmelidir ki, 2014’e dair kamuya açık bir değerlendirme şu an için mevcut değildir. 2003-2013 arasında yıllık ortalama yüzde 1,8’lik bir artış gerçekleştiren Türkiye’nin 2014’de yüzde 7’lik bir artış gerçekleştirip 60 seviyesine ulaşması çok da gerçekçi görünmemektedir.

Sonuç olarak Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin iddiasında kısmen doğruluk payı vardır.

Sonuç olarak;

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin İddiasında Kısmen Doğruluk Payı Vardır.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   26 Nisan 2015 Son Güncelleme:   28 Nisan 2015