Namık Havutça CHP Balıkesir Milletvekili

Süt üreticileri de girdi maliyetleri ve ürün fiyatı makası arasında her yıl zarar etmektedir. 2002’de 15 kg süt ile 1 torba yem alınabilirken, 2016’da 40 kg süt ile 1 torba yem alınabiliyor.

22 Mart 2016 tarihinde TBMM 'de söylendi.
Okuma Süresi    3 Dakika
Konu : Büyüme

2002'ye Göre Süt ve Yem Fiyatları Arasındaki Fiyat Farkı Ne Durumda?

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça TBMM’de süt üreticilerinin karşılaştırdıkları sorunların üzerine gidilmesi için Araştırma Önergesi verdi. Süt üreticilerinin girdi maliyetlerinin yüksekliğinden yakınan Havutça, 2002’de 15 kg süt ile 1 torba yem alınabilirken, 2016’da 40 kg süt ile 1 torba yem alınabildiğini iddia etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çeşitli ürün grupları için girdi maliyetleri ile ilgili istatistikleri yayınlıyor. Bu istatistiklere göre 2002-2015 yılları arasında süt fiyatı ile yem fiyatının karşılaştırılması tabloda gösterilmektedir.

Süt üreticileri de girdi maliyetleri ve ürün fiyatı makası arasında her yıl zarar etmektedir. 2002’de 15 kg süt ile 1 torba yem alınabilirken, 2016’da 40 kg süt ile 1 torba yem alınabiliyor. 1

Süt ve Yem Fiyatları Arasındaki Uçurum Açılıyor mu?

Havutçu iddiasında yem fiyatlarını kilogram cinsinden değil, çuval bazında ele almıştır ve bir çuval yemi 50 kg olarak değerlendirmiştir.  Bu durumda Havutça’nın iddiasına göre 2002’de 15 kg süt ile (15 x 0,34TL = 5,1TL) 50 kg yem almak mümkündü (50 x 0,20TL = 10TL). Ancak Bakanlık verilerine göre 2002’de bir çuval (50 kg) yem almak için 15 değil, 30 kg süt satmak gerekiyordu. 2015’de ise bir çuval yem alabilmek için 33,9 kg süt satabilmek gerekiyor. Bu meblağ Havutça’nın iddia ettiği 40 kg’ın altında kalıyor.

Daha doğrudan bir ifadeyle Havutça’ya göre -süt fiyatını sabit kabul edersek- 2002-2016 yılları arasında yem fiyatlarının yaklaşık 3 kat (40/15) artmış olması gerekirken, bakanlık verilerine göre bu dönemde süt fiyatları 3,3 kat armış, yem fiyatları ise 3,8 kat artmıştır. Neticede 2002’de bir kg süt ile 1,67 kg yem almak mümkünken, 2015’de ufak bir düşüşle 1,47 kg yem alınabilir olmuş.

Süt üreticileri de girdi maliyetleri ve ürün fiyatı makası arasında her yıl zarar etmektedir. 2002’de 15 kg süt ile 1 torba yem alınabilirken, 2016’da 40 kg süt ile 1 torba yem alınabiliyor. 2

Süt-yem paritesi ile ilgili olarak rastladığımız bir diğer kaynak da Ulusal Süt Konseyi oldu. Konseyin internet sitesindeki veriler de süt-yem paritesinin Namık Havutça’nın dikkat çektiği kadar orantısız olmadığını gösteriyor.

Sonuç olarak hem Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veriler hem de Ulusal Süt Konseyi verileri süt-yem arasındaki fiyat ilişkisinin CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın iddia ettiği kadar yüksek olmadığını gösteriyor.

Bu durumda Havutça’nın iddiasında doğruluk payı yoktur.

Sonuç olarak;

Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın İddiasında Doğruluk Payı Yoktur.

Bu iddia kontrolüne dair itirazlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz.
Yayın Tarihi:   22 Mart 2016 Son Güncelleme:   23 Mart 2016